VIDEO: MGA TANONG TUNGKOL SA HACIENDA LUISITA

Tula ni Jose Maria Sison. Kontribusyon sa kultural na pagtatanghal sa pagdiriwang ng ika-25 anibersaryo ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas.