VIDEO: IPAGLABAN ANG REPORMA SA LUPA, KATARUNGAN AT KALAYAAN!

Mensahe ng Pakikiisa sa Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP) sa ika-25 Anibersaryo ng Pagtatatag ng KMP