WritingsinterviewsTUNGKOL SA PAGPAPATALSIK SA REHIMENG ARROYO

TUNGKOL SA PAGPAPATALSIK SA REHIMENG ARROYO

-

Interbyu kay Prof. Jose Maria Sison, NDFP Chief Political Consultant

Ni Angel Tesorero
Pinoy Weekly
Ika-20 ng Hunyo 2005

Prof. Sison,

Magandang araw!

Ako po uli si Angel L. Tesorero (AT), reporter ng Pinoy Weekly. Nag-email na po ako sa inyo noon hinggil sa ‘peoples coalition government.’ Ngayon, gusto ko ho kayong hingan ng ilang pagtingin hinggil sa mga pinakahuling pangyayari dito sa ating bansa.

Una, gusto ko ho kayong hingan ng pagtingin/reaksiyon sa komentaryo ni Dean Luis Teodoro sa PDI kamakailan. Ayon kay Dean Teodoro:

“(the Arroyo administration’s) ouster through another People Power uprising seems unlikely at this point, and the political crisis may very well be resolved in its favor. Both People Power I and II succeeded in removing presidents because of a confluence of several factors. While some of those factors already exist, some are noticeably missing–chief among them the absence of any consensus among the groups arrayed against President Macapagal-Arroyo as to how to remove her, and who or what should succeed her.”

JMS: Mayroon nang ilang batayang sangkap para sa pagpapabagsak sa rehimeng Arroyo. Kabilang na ang naipong galit ng malawak na masa sa matinding hirap sa kabuhayan at sa mga trigger events ng jueteng expose at tapes, matatag na kapasiyahan ng kilusang rebolusyonaryo na paigtingin ang sandatahang pakikibaka, panimulang pagdaloy ng protesta ng mga legal na demokratikong pwersa, paglakas-loob ng mga opposition parties na anti-GMA, paghahati ng military at paghahati ng dating pro-GMA coalition. Wala pang maliwanag mula sa mga imperyalistang Kano at CBCP. Puede pang 3 to 6 months na pagsisikap ng anti-GMA opposition parties, mga legal na demokratikong pwersa at mga anti-GMA forces sa loob ng AFP at PNP bago mahulog na sa bangin ang rehimeng Arroyo.

AT: Nais ko rin hong palawigin ninyo ang una ninyong pahayag na: “Adelantado o premature na pag-uusapan ng mga rebolusyonaryo at anti-GMA na reaksiyonaryo ang tungkol sa coalition government. Pag-usapan nila muna kung paano sila magkaroon ng koordinasyon at informal alliance para ibagsak ang rehimeng GMA.”

JMS: Bago magkaroon ng coalition government, kailangang magbuo ng broad united front para paigtingin ang kilusang masa at ibagsak ang rehimeng Arroyo o pilitin na magresign. Kung maliwanag nang babagsak ang rehimen, puedeng magtayo ng provisional democratic government ang mga pinakamabisang pwersa sa broad united front. Puede ring tawaging revolutionary ang provisional democratic government kung prinsipyo ng kagustuhan ng mamamayan ang pangunahing masusunod sa pagkuha ng kapangyarihan o kung may tungkulin na magsagawa ng national and social liberation.

AT: Dagdag pa, ang ipinapakalat sa media ay “kulang sa rekado ang mga protesta” at wala raw lider ang oposisyon. Hamon pa ni GMA, “present a viable alternative to my leadership.”

Ano hong masasabi ninyo rito?

JMS: Sa takbo ng maikling panahon, may lilitaw na puedeng pumalit kay GMA. Nariyan si Noli de Castro na maaring magsabing siya dapat ang kapalit dahil si GMA lamang ang nandaya. Nariyan din si Loren Legarda na maari ring magsabing siya dapat ang kapalit dahil parehong nandaya sina GMA at Noli. Gayundin, nariyan si Senate President Drilon na maaring magsabing siya ang nasa line of succession kapag hindi maliwanag kung sino ang kapalit ni GMA. Puede ring magtagal ang impasse (walang kapasiyahan) hanggang makapagpasiya ang malalakas na organisadong pwersa ng masa, mga partidong anti-GMA at mga pwersang militar na anti-GMA kung sino ang uupong transitional president para lamang tumawag ng snap eleksiyon sa loob ng anim na buwan. Huwag magpalagay si GMA na hindi siya puedeng palitan. Ngayon pa lamang, nagmamaneobra na sina Noli at Drilon para palitan siya. Ang mga organisadong masa, mga partidong anti-GMA at kung aling nangingibabaw na bahagi ng militar ay maaaring magpasiya kung sino ang magiging kapalit ni GMA.

AT: Pangalawa, ano hong masasabi ninyo sa puna ng media at ilang mga political analyst na “mahina” raw ang presensiya ng mga militante at progresibong grupo sa pagpapatalsik sa rehimeng GMA? (Segue ho, anong pagtingin ninyo sa KME (Kilusang Makabansang Ekonomiya) na namuno sa Day of Mourning noong Hunyo 11?)

JMS: Ang pinakamalakas at pinakamatatag na organisadong masa ay nasa kilusang pambansa demokratiko. Puedeng bumuhos ang lakas nito sa mga kalsada ng NCR at sa mga probinsiya sa pamamagitan ng ilang rounds ng buildup mass actions at peak mass actions. Umabot na sa aking kaalaman na may balak na para sa build up mass actions at peak mass actions sa mga buwan ng Hulyo, Augusto at Setyembre. Ang mga ito ay lalaganap at iigting hanggang mapatalsik si GMA.

AT: Pangatlo, sa inyong palagay totoo ho bang may “people power fatigue” na ang mga Pilipino?

JMS: Si Amando Doronila na maka-GMA ang nagsabi niyan. Hindi totoo at hindi magandang sabihin na napapagod ang masa sa paglaban sa pang-aapi at pagsasamantala. Laging handang lumaban at magbalikwas ang mga anakpawis bastat tumindi ang kahirapan, hinog ang kalagayan, may naipong lakas, tama ang pamumuno at may mga pagkakataon para umabante o manalo. Handang magtipon ang masa sa paligid ng palasyo at mga kalsada ng NCR bastat may mga nasa panggitnang uri na maglalaan ng rekurso para sa tuluy-tuloy na 5 to 7 days na mass action ng 500,000 hanggang 2 million. Puedeng maglikom ang organisadong masa ng sarili nilang rekurso para sa pagkain, pasahe, lathalain, kagamitan at iba pa para sa ouster campaign.

AT: Pang-apat, ano ho sa tingin ninyo ang papel ng US sa mga nangyayari sa ating bansa? Pumabor kaya ito sa pagpapalit ng administrasyon?

JMS: Nangangako ang US sa rehimeng Arroyo na ililigtas niya ito bastat ibibigay ng rehimen ang lahat na gusto ng US. Sa likuran ni GMA, nangangako rin ang US sa mga pwersang anti-GMA na kakampihan sila ng US kung maging papet din sa US. Ayon sa mga opposition parties, ilalaglag na ng US ang rehimeng Arroyo. Makikita nating maliwanag ito sa mga susunod na tatlong buwan.

AT: Panglima, paano ho ba magkakaroon ng isang malawak na kilusan na siyang mamumuno sa pagpapatalsik kay GMA? Ano ho ba ang porma ng koalisyon na dapat buuin? Sinu-sino ang dapat mamuno rito?

JMS: Sa linya ng broad united front (malawak na nagkakaisang hanay), dapat magkaisa ang lahat ng pwersa bastat nais nilang ibagsak ang rehimeng Arroyo. Mainam kung may maliwanag na common points of agreement ang mga makabayan at progresibong pwersa para magtayo ng tunay na independenyente, demokratiko, makatarungan at maunlad na sistema at gobyerno. Sa gayon, puedeng magtayo ng bagong demokratiko at rebolusyonaryong gobyerno. Gayundin, mapapabilis ang pagkakaroon ng makatarungan at matagalang kapayapaan. Sa umpisa ang mga lider na makikita ay yong napakaraming lider ng mga organisadong masa, mga partido, mga grupo ng militar at iba pa. Pero kung aabutin na ang pagtatayo revolutionary council, uupo rito ang mga pinakamabisang pwersa na may pinaka-importanteng papel sa pagpapatalksik kay GMA.

AT: At panghuli, ano hong porma ng gobyerno ang dapat pumalit sa kasalukuyang administrasyon? Tatagal pa kaya sa poder si GMA?

JMS: Mabuti kung ang gobyerno ay gobyerno ng mga manggagawa, magsasaka at mga panggitnang saray. Subalit nariyan pa ang malalaking komprador at asendero kahit na nahahati sila sa maka-GMA at anti-GMA na paksyon. Alinmang paksyon ang mangibabaw, maaapi at mapagsasamantalahan pa rin ng mga mapagsamantalang uri ang mga anakpawis. Habang naglalabanan ang mga paksyon ng mga uring mapagsamantala, dapat ibayong magpalakas ang mga anakpawis at mga rebolusyonaryong pwersa.

Nais makipagtagalan si GMA sa labanan para manatili siya sa kapangyarihan. Puede pang abutin ng GMA ang 2006 sa kapangyarihan kung mahina ang kooperasyon ng mga anti-GMA na paksyon ng mapagsamantalang uri sa balangkas ng broad united front. Kung magtatagal si GMA hanggang 2006, magiging madugo ang pagpapatalsik sa kanya. Ganoon ang palagay ng ilang anti-GMA na paksyon sa AFP at PNP.

AT: Maraming salamat po at ingat palagi.

ANGEL

Latest news

Bio-data of Jose Maria Sison as public figure

Bio-data of Jose Maria Sison as public figure

Jose Maria Sison talks and meets with Philippine presidents

Jose Maria Sison talks and meets with Philippine presidents

Jose Maria Sison meets and talks with Prime Minister Kyell Magne Bondevik of the Royal Norwegian Government

In the course of GRP-NDFP peace negotiations in Norway , Jose Maria Sison meets and talks with Prime Minister Kyell Magne Bondevik of the Royal Norwegian Government.

Jose Maria Sison receives the Southeast Asia WRITE Award

The literary award is considered the most prestigious in Southeast Asia. The awardees are nominated by national writers' organizations

BOOKS BY PROF. JOSE MARIA SISON, 1961-2022

Since 1961, more than 50 books written by Jose Maria Sison have been published in English, Filipino and other languages. The books listed hereunder chronologically are mostly available from libraries of major Philippine, US and West European universities, Popular Bookstore in Manila and NDFP International Information Office in Utrecht, The Netherlands.

Decision on the petition for proscription against the CPP-NPA as terrorist organizations filed by the DOJ on 21 Feb 2018 with the RTC branch...

The Program of the CPP which is also synonymous with “Plan of Action”, can be construed as the respondent organizations’ “purpose for being,” or the very reasons for its establishment. A perusal of the foregoing Program, consisting of lofty ideals readily shows that the CPP-NPA is organized or exists, not for the purpose engaging in terrorism.

Must read

Bio-data of Jose Maria Sison as public figure

Bio-data of Jose Maria Sison as public figure

Jose Maria Sison talks and meets with Philippine presidents

Jose Maria Sison talks and meets with Philippine presidents

You might also likeRELATED
Recommended to you