Tag:CASER

Paaralang JMS presents: Why not peace?

A webinar on the social and economic proposals...

Latest news

NDLine online: On revisionism

Revisionism is the systematic revision of and deviation from Marxism
- Advertisement -spot_imgspot_img

On internationalism

The history of the international communist movement can be told by spelling out the outcome of the Manifesto of the Communist Party

Tungkol sa Partido Komunista ng Tsina

Si Mao ang pinakapursigido sa pagkilos sa hanay ng mga magsasaka dahil sa nakakaraming Tsino ay mga magsasaka na walang lupa

Must read

NDLine online: On revisionism

Revisionism is the systematic revision of and deviation from Marxism

On internationalism

The history of the international communist movement can be told by spelling out the outcome of the Manifesto of the Communist Party