NewsPETITION FOR PERMANENT RESIDENCE OF JOSE MARIA SISON (In...

PETITION FOR PERMANENT RESIDENCE OF JOSE MARIA SISON (In Dutch)

-

International Committee  DEFEND
International Committee to DEFEND Filipino Progressives in Europe

Wij, de ondergetekenden, verzoeken bij deze de Nederlandse regering, in het bijzonder de minister-president en de minister van justitie, een permanente verblijfsvergunning toe te kennen aan prof. Jose Maria Sison.


Om de volgende redenen is het niet meer dan rechtvaardig hem deze verblijfsvergunning te verlenen:

  1. Prof. Sison verblijft al sinds1987 legaal in Nederland, zonder dat er iets valt aan te merken op zijn gedrag.

  1. Hij is politiek vluchteling in de zin van artikel 1A van de Conventie van Genève. Hij is als zodanig erkend door de Raad van State in 1992 en opnieuw in 1995, door de Nederlandse regering in 1996 en door de Rechtseenheidskamer in 1997.

  1. Door het Europese Hof van Justitie is op 30 september 2009 vastgesteld dat hij niet onder verdenking heeft gestaan en niet vervolgd noch veroordeeld is voor enige terroristische activiteit en dat de hierboven genoemde uitspraken van Nederlandse rechtscolleges niet gebruikt kunnen worden om hem daarvan alsnog te beschuldigen.

  1. Gezien het gestelde onder 3. moet het Nederlandse ministerie van justitie een permanente verblijfsvergunning aan prof. Sison verlenen, gegeven het feit dat het ministerie op 14 mei 2009 zelf heeft erkend dat prof. Sison voldoet aan de criteria voor de amnestie/pardonregeling.

  1. Gelet op de richtlijn van de Raad van de Europese Unie van april 2004 dient aan prof. Sison een permanente verblijfsvergunning te worden verleend omdat a) hij geen gevaar vormt voor de veiligheid van een lidstaat van de EU; b) hij niet veroordeeld is voor misdaden en c) hij geen gevaar vormt voor de gemeenschap in één van de lidstaten.

Vanwege zijn politieke overtuiging en opvattingen is prof. Sison meer dan 20 jaar het mikpunt geweest van valse beschuldigingen, onterechte vervolging en inhumane behandeling.

Het is een kwestie van rechtvaardigheid hem toe te staan een normaal leven te leiden en gebruik te maken van zijn fundamentele mensenrechten en vrijheden.

Hij dient toestemming te krijgen zijn beroep van docent politieke wetenschappen uit te oefenen en zich optimaal in te zetten als belangrijkste politiek adviseur van het Nationaal Democratisch Front van de Filippijnen in de vredesonderhandelingen met de regering van de Republiek van de Filippijnen.

Ondertekend door:

Naam Organisatie/Instelling Adres E-mail

__________________________________________________________________________

Email: [email protected] Website: www.defendsison.be Telephone: 00-31-30-8895306

Fax: 00-31-847589930 Address: Amsterdamsestraatweg 50, 3513 AG Utrecht, The NetherlandsLatest news

Bio-data of Jose Maria Sison as public figure

Bio-data of Jose Maria Sison as public figure

Jose Maria Sison talks and meets with Philippine presidents

Jose Maria Sison talks and meets with Philippine presidents

Jose Maria Sison meets and talks with Prime Minister Kyell Magne Bondevik of the Royal Norwegian Government

In the course of GRP-NDFP peace negotiations in Norway , Jose Maria Sison meets and talks with Prime Minister Kyell Magne Bondevik of the Royal Norwegian Government.

Jose Maria Sison receives the Southeast Asia WRITE Award

The literary award is considered the most prestigious in Southeast Asia. The awardees are nominated by national writers' organizations

BOOKS BY PROF. JOSE MARIA SISON, 1961-2022

Since 1961, more than 50 books written by Jose Maria Sison have been published in English, Filipino and other languages. The books listed hereunder chronologically are mostly available from libraries of major Philippine, US and West European universities, Popular Bookstore in Manila and NDFP International Information Office in Utrecht, The Netherlands.

Decision on the petition for proscription against the CPP-NPA as terrorist organizations filed by the DOJ on 21 Feb 2018 with the RTC branch...

The Program of the CPP which is also synonymous with “Plan of Action”, can be construed as the respondent organizations’ “purpose for being,” or the very reasons for its establishment. A perusal of the foregoing Program, consisting of lofty ideals readily shows that the CPP-NPA is organized or exists, not for the purpose engaging in terrorism.

Must read

Bio-data of Jose Maria Sison as public figure

Bio-data of Jose Maria Sison as public figure

Jose Maria Sison talks and meets with Philippine presidents

Jose Maria Sison talks and meets with Philippine presidents

You might also likeRELATED
Recommended to you