PAPURI SA MGA MARTIR

Ni Jose Maria Sison

Abot langit magpakailanpaman

Ang papuri natin sa mga bayaning

Namatay sa kamay ng kaaway:

Sa larangan ng labanan

Sa liblib at ilang na pook

Sa silid ng pagpapahirap

At sa pagkahanay sa pader.

Sa madudugong lugar na ganito,

Ang pakikibaka’y pinakamatalas

At ang kahulugan ng buhay

Ay nasusubok sa mapagpasyang sandali.

Kagitingang hanggang huling hinga

Ang nagpapawalang maliw sa buhay ng martir

Lampas sa iglap na kamatayan.

(Repeat last 3 lines as refrain)