WritingsMessagesPAIGTINGIN ANG PAKIBABAKA NG MGA MAKATA PARA SA PAMBANSANG...

PAIGTINGIN ANG PAKIBABAKA NG MGA MAKATA PARA SA PAMBANSANG KALAYAAN AT DEMOKRASYA

-

Pagbati sa Kilometer 64 Poetry Collective  (KM64) sa ika-10 Anibersaryo ng Pagkakatatag

Ni Prop. Jose Maria Sison
Kapwa Makata at Tagapangulong Tagapagtatag ng Kabataang Makabayan
Tagapangulo, International League of Peoples’ Struggle
11 Marso 2013

Taos puso akong nagpapaabot ng maalab at mapagpalayang pagbati sa Kilometer 64 Poetry Collective (KM 64) sa okasyon ng ika-10 anibersaryo ng pagkakatatag nito. Maningning na bahagi kayo ng kasaysayan at kasalukuyang agos ng paglikha ng mga makabayan at rebolusyonaryong mga tula sa Pilipinas.

Mabunga ang inyong pagsasama-sama bilang mga makata. Binibigkis kayo ng diwang lumikha ng mga tulang nagsisilbi sa sambayanan, laluna sa mga anakpawis, at nag-aambag sa pagsusulong ng pakikibaka para sa pambansang kalayaan at demokrasya. Tumitingkad ang diwang ito sa bawat isa sa inyo. Naisasakatuparan ang inyong matayog na layunin sa paglikha, paglathala at pagtatanghal ng inyong mga tula.

Isang karangalan para sa akin ang paglahok sa ilang mayor na aktibidad ninyo. Nakapagbigay ako ng paunang salita sa librong 40, mga Tulang Alay sa mga Martir na Kabataan. Lumahok ako sa pagbabasa ng mga tula sa paanyaya ninyo sa pamamagitan ng yumaong Alexander Martin Remollino . Nakakapasigla sa akin ang ganitong mga okasyon. Pinakamahalaga sa akin, nakakasama ko kayo sa pakikibaka sa anyo ng pagtula.

Ang mga tula natin ay mga ulos, punyal at bala na tumutudla sa imperyalismo, pyudalismo at burukrata kapitalismo. Napakahalaga ang tungkuling itumba at gapiin ang mga halimaw na ito. Natatanging tungkulin natin na sa pamamagitan ng mga tula mapapaalab natin ang diwa at damdamin ng ating mga kababayan para lumaban at palayain ang sarili nila.

Ibayong magpakahusay tayo bilang mga makata ng bayan at ng rebolusyong Pilipino. Dalasan ang paglikha, paglathala at pagtatanghal ng mga tulang maganda, mapanlaban at mapagpalaya. Bilang mga makata, paigtingin ang bahagi natin sa pakikibaka ng sambayanang Pilipino para sa pambansang kalayaan at demokrasya.

Mabuhay ang KM 64!
Isulong ang rebolusyong Pilipino!
Mabuhay ang samabayanang Pilipino!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Latest news

Bio-data of Jose Maria Sison as public figure

Bio-data of Jose Maria Sison as public figure

Jose Maria Sison talks and meets with Philippine presidents

Jose Maria Sison talks and meets with Philippine presidents

Jose Maria Sison meets and talks with Prime Minister Kyell Magne Bondevik of the Royal Norwegian Government

In the course of GRP-NDFP peace negotiations in Norway , Jose Maria Sison meets and talks with Prime Minister Kyell Magne Bondevik of the Royal Norwegian Government.

Jose Maria Sison receives the Southeast Asia WRITE Award

The literary award is considered the most prestigious in Southeast Asia. The awardees are nominated by national writers' organizations

BOOKS BY PROF. JOSE MARIA SISON, 1961-2022

Since 1961, more than 50 books written by Jose Maria Sison have been published in English, Filipino and other languages. The books listed hereunder chronologically are mostly available from libraries of major Philippine, US and West European universities, Popular Bookstore in Manila and NDFP International Information Office in Utrecht, The Netherlands.

Decision on the petition for proscription against the CPP-NPA as terrorist organizations filed by the DOJ on 21 Feb 2018 with the RTC branch...

The Program of the CPP which is also synonymous with “Plan of Action”, can be construed as the respondent organizations’ “purpose for being,” or the very reasons for its establishment. A perusal of the foregoing Program, consisting of lofty ideals readily shows that the CPP-NPA is organized or exists, not for the purpose engaging in terrorism.

Must read

Bio-data of Jose Maria Sison as public figure

Bio-data of Jose Maria Sison as public figure

Jose Maria Sison talks and meets with Philippine presidents

Jose Maria Sison talks and meets with Philippine presidents

You might also likeRELATED
Recommended to you