WritingsMessagesPagbati sa Alliance for Concerned Teachers sa ika-37 taon...

Pagbati sa Alliance for Concerned Teachers sa ika-37 taon ng pakikibaka at pagsulong

-

PAGBATI SA ALLIANCE FOR CONCERNED TEACHERS
SA IKA-37 TAON NG PAKIKIBAKA AT PAGSULONG
Ni Jose Maria Sison
Guro at Aktibista
Hunyo 28, 2019

Mahal na mga kapwa guro,

Taos puso akong bumabati at nakikiisa sa Alliance for Concerned Teachers (ACT) sa ika-37 taon ng pakikibaka at pagsulong.

Humahanga at nagpupugay ako sa inyong matagumpay at mabungang pakikibaka at pagsulong para sa mga demokratikong karapatan at kapakanan ng mga guro pati ng mga mag-aaral at ng sambayanang pinaglilingkuran.

Sa kasalukuyan, napakahalaga at nakapagpapalakas ng loob ng sambayanang Pilipino ang inyong makabayan at progresibong paninindigan at militanteng pagkilos laban sa tiraniya, kataksilan, pamamaslang, korupsyon at kasinungalingan ng rehimeng Duterte.

Dapat nating ipaglaban ang pagtuturo ng rebolusyonaryong kasaysayan ng sambayanang Pilipino at ng pambansang wika. Pakana ng mga imperyalista at mga papet nila ang pagtanggal ng mga ito sa kurikulum sa mga dahilang anti-nasyonal at anti-demokratiko at pakanang magparami ng murang lakas paggawa para sa mga dayuhang korporasyon at para sa ibayong dagat.

Sumasaludo ako sa inyong katatagan at sigasig sa pagharap at paglaban sa red-baiting o anticommunist witch hunt, mga pananakot at mga banta ng pagdukot, pagpapahirap at pamamaslang. Tama ang inyong paninindigan na lalong maglingkod sa mga komunidad ng mga mahirap at mga katutubo, laluna sa mga liblib na lugar na pinababayaan ng reaksyonaryong gobyerno.

Hindi kayo natinag ng anumang pananakot para ipagtanggol ang mga demokratikong karapatan at isiwalat pa sa bayan ang mga pandaraya sa halalan at iba pang krimen na kaugnay sa pakana ng tiranong Duterte na magpataw ng pasistang diktadura sa ating bayan.

Maliwanag ninyong tinutuunan ang mga pangangailangan ng mga guro para matupad ang tungkulin ninyong magturo. Dapat ay malayong malaki ang badyet para sa edukasyon kaysa sa militar, paniniktik at iba pang instrumento ng panunupil sa sambayanang Pilipino.

Dapat laging mataas ang priyoridad para sa pampublikong edukasyon at sapat ang pondo para sa pagpapataas ng sahod ng mga guro, para sa mga kagamitan sa pagtuturo at pag-aaral ng mga estudyante at pagpapalawak ng mga gusali ng mga eskwelahan.

Kabalintunaan na mas malaki pa ang pasahod ng mga pulis at sundalo kaysa sa mga guro. Malaking kalokohan ng rehimen na ginagawa ang lahat ng paraan para suhulan ang kanyang mga utusan sa panunupil at pagpapataw ng kanyang kapangyarihan sa bayan.

Inaasam ko na maging makabuluhan at matagumpay ang pagbubunyi at ito’y maging paghahanda sa ibayong pakikibaka at pagsulong ng ACT para sa mga guro, mga mag-aaral at sambayanang Pilipino.

Mabuhay ang ACT at mga guro!
Isulong ang makabayan, progresibo at siyentipikong edukasyon at kultura!
Mabuhay ang sambayang Pilipino!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Latest news

Bio-data of Jose Maria Sison as public figure

Bio-data of Jose Maria Sison as public figure

Jose Maria Sison talks and meets with Philippine presidents

Jose Maria Sison talks and meets with Philippine presidents

Jose Maria Sison meets and talks with Prime Minister Kyell Magne Bondevik of the Royal Norwegian Government

In the course of GRP-NDFP peace negotiations in Norway , Jose Maria Sison meets and talks with Prime Minister Kyell Magne Bondevik of the Royal Norwegian Government.

Jose Maria Sison receives the Southeast Asia WRITE Award

The literary award is considered the most prestigious in Southeast Asia. The awardees are nominated by national writers' organizations

BOOKS BY PROF. JOSE MARIA SISON, 1961-2022

Since 1961, more than 50 books written by Jose Maria Sison have been published in English, Filipino and other languages. The books listed hereunder chronologically are mostly available from libraries of major Philippine, US and West European universities, Popular Bookstore in Manila and NDFP International Information Office in Utrecht, The Netherlands.

Decision on the petition for proscription against the CPP-NPA as terrorist organizations filed by the DOJ on 21 Feb 2018 with the RTC branch...

The Program of the CPP which is also synonymous with “Plan of Action”, can be construed as the respondent organizations’ “purpose for being,” or the very reasons for its establishment. A perusal of the foregoing Program, consisting of lofty ideals readily shows that the CPP-NPA is organized or exists, not for the purpose engaging in terrorism.

Must read

Bio-data of Jose Maria Sison as public figure

Bio-data of Jose Maria Sison as public figure

Jose Maria Sison talks and meets with Philippine presidents

Jose Maria Sison talks and meets with Philippine presidents

You might also likeRELATED
Recommended to you