WritingsMessagesMENSAHE SA PAGPAPALABAS NG PELIKULA, THE GUERRILLA...

MENSAHE SA PAGPAPALABAS NG PELIKULA, THE GUERRILLA IS A POET, SA UP FILM CENTER

-

Ni  Prof. Jose Maria Sison
Alumnus at Guro ng UP
Ika-21 ng Nobyembre, 2013

Mahal na mga  guro, estudyante at kaibigan

Malugod akong nagpapasalamat  sa inyong pagdalo, sa  UP Cineastes’ Studio  sa pagdadala ng lahat ng pelikula ng CineFilipino at  sa STAND UP bilang  punong abala sa pagpapalabas ng The Guerrilla Is a Poet dito sa UP Film Center.

Umaaasa akong magugustuhan ninyo ang nilalaman at ang masining na paggawa ng pelikula.  Nakatuon ang nilalaman sa buhay ko noong mga taon mula 1968 hanggang 1977, mula sa pagpupundar ng Partido Komunista ng Pilipinas hanggang ako ay mahuli, mapadebate kay Marcos at matortyur. Ipinakikita ang paglakas ng kilusang rebolusyonaryo hanggang ngayon. Patunay na mahusay ang pagkakagawa ng pelikula ang mga gawad na tinanggap at mga papuri mula sa mga manunulat sa masmidya.

Maituturing  ang pelikula na bahagi ng ika-150 anibersaryo ng pagsilang ng dakilang Andres Bonifacio at  pagbubunyi ng Rebolusyong Pilipino na inumpisahan niya at ipinagpapatuloy ng sambayanang Pilipino at ng Partido Komunista ng Pilipinas.  Galak din akong makaalam na magkakakaroon ng  ng paligsahan  ng mga maigsing pelikula na pinamagatang Cinema Supremo.

Panahon ito ng pagbubunyi sa rebolusyonaryong tradisyon ng sambayanang Pilipino, sa mga saligang prinsipyo at mga tagumpay na nakamit  sa pakikikibaka para sa pambansang kalayaan at demokrasya. Nakaalay sa gunita ni Andres Bonifacio ang serye  ng limang libro ko sa pangkalahatang pamagat ng Pagpapatuloy sa Rebolusyon at ang ika-49 na anibersaryo ng Kabataang Makabayan.

Sumulong na tayo mula sa lumang demokratikong rebolusyon tungo sa bagong demokratikong rebolusyon sa epoka ng makabagong imperyalismo at proletaryong rebolusyon.  Lumalaban pa rin  tayo  sa  nagpapatuloy  na mga salot sa bayan tulad ng imperyalismo, pyudalismo at burukrata kapitalismo upang  ganap na makamit pambansang kalayaan at demokrasya.

Mapagpasya ang papel ng kabataan sa pakikibaka.  Binibiktima kayo ng mga malakolonyal at malapyudal na kondisyon.  Walang habas ang mga nasa kapangyarihan sa pangungurakot at pagpapataas ng gastos-militar at debt service samantalang patuloy din sa pagbabawas  sa badyet para sa edukayon, kalusugan at iba pang serbisyo sosyal.  Dapat matatag at magiting tayong kumilos para sa mga karapatan at interes ng kabataan gayundin ng sambayanang Pilipino.

Sabi ng dakilang Mao, “Sa inyo ang daigdig, gayundin sa amin, subalit sa huling pagsusuri, sa inyo ito. Kayong  kabataan, puno ng lakas at sigla, ay nasa yabong ng buhay, tulad ng araw sa alas otso o alas nueve ng umaga. Ang pag-asa namin ay nasa inyo. Sa inyo ang daigdig.”

Ipagpatuloy ang rebolusyong Pilipino! Maghimagsik! Mabuhay kayo!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Latest news

Bio-data of Jose Maria Sison as public figure

Bio-data of Jose Maria Sison as public figure

Jose Maria Sison talks and meets with Philippine presidents

Jose Maria Sison talks and meets with Philippine presidents

Jose Maria Sison meets and talks with Prime Minister Kyell Magne Bondevik of the Royal Norwegian Government

In the course of GRP-NDFP peace negotiations in Norway , Jose Maria Sison meets and talks with Prime Minister Kyell Magne Bondevik of the Royal Norwegian Government.

Jose Maria Sison receives the Southeast Asia WRITE Award

The literary award is considered the most prestigious in Southeast Asia. The awardees are nominated by national writers' organizations

BOOKS BY PROF. JOSE MARIA SISON, 1961-2022

Since 1961, more than 50 books written by Jose Maria Sison have been published in English, Filipino and other languages. The books listed hereunder chronologically are mostly available from libraries of major Philippine, US and West European universities, Popular Bookstore in Manila and NDFP International Information Office in Utrecht, The Netherlands.

Decision on the petition for proscription against the CPP-NPA as terrorist organizations filed by the DOJ on 21 Feb 2018 with the RTC branch...

The Program of the CPP which is also synonymous with “Plan of Action”, can be construed as the respondent organizations’ “purpose for being,” or the very reasons for its establishment. A perusal of the foregoing Program, consisting of lofty ideals readily shows that the CPP-NPA is organized or exists, not for the purpose engaging in terrorism.

Must read

Bio-data of Jose Maria Sison as public figure

Bio-data of Jose Maria Sison as public figure

Jose Maria Sison talks and meets with Philippine presidents

Jose Maria Sison talks and meets with Philippine presidents

You might also likeRELATED
Recommended to you