WritingsMessagesMENSAHE SA PAGLULUNSAD NG LIBRONG KA BEL: MGA LIHAM

MENSAHE SA PAGLULUNSAD NG LIBRONG KA BEL: MGA LIHAM

-

Ni Prop. Jose Maria Sison
Tagapangulo
International League of Peoples’ Struggle
6 Disyembre 2010

Bilang tagapangulo ng International League of Peoples’ Struggle, ipinapaabot ko ang pakikiisa sa paglulunsad ng librong Ka Bel: Mga Liham. Ang may-akda ay si Kasamang Crispin Beltran, ang unang tagapangulo ng ILPS na inihanda magmula 1998 at itinatag ng International Initiative Committee noong 2001.

May bentahe ang librong ito sa naunang librong “Ka Bel” dahil mga salita ni Ka Bel ang mababasa natin sa anyo ng kanyang mga liham at ilang pampublikong pahayag. Sa sarili niyang panulat, nasasalamin ang kanyang pagkatao, ang personal na buhay at diwa at ang mga kilos at layunin niya bilang lider obrero, makabayan at rebolusyonaryo.

Sa pamamagitan ng librong ito, magkakaroon tayo ng pribilehiyo na higit pang mapalapit sa kanya sa pagbasa ng mga liham sa kanyang pamilya at mga kasama at kaibigan sa pakikibaka. Mababatid natin na ang laman ng mga pinakapersonal na liham ay umaayon sa kanyang matatayog na prinsipyo, damdamin at hangaring ipaglaban at isulong ang mga karapatan at interes ng kanyang uri at ng bayan.

Mababasa natin kung gaano siya mapagmahal sa kanyang pamilya at kung gaano siya mapag-asikaso sa mga bagay na parang maliit ngunit mahalaga. Mababasa rin natin ang matalas na pagtalakay ni Ka Bel sa malalaking isyu sa pamamagitan ng mga talumpati, mga pahayag at mga bukas na liham.

Magpasalamat tayo sa pamilya ni Ka Bel, sa patnugot ng libro at sa lahat ng kasama sa kilusang paggawa at pambansang demokratiko sa pagpapanitili at pagpapalaganap ng pamana ni Ka Bel, ang kanyang buhay, pagkilos at sakripisyo para sa uring manggagawa at sambayanang Pilipino.

Ipagpatuloy ang pagtitipon ng lahat ng dokumento at pagsusuri kaugnay ng mga mahalagang ambag ni Ka Bel sa kilusang paggawa, rebolusyong Pilipino at proletaryong internasyonalismo. Sa inspirasyon ni Ka Bel, ipagpatuloy natin at mga susunod na salinlahi ang kanyang pakikibaka para sa bagong demokrasya hanggang sosyalismo at pagpawi ng imperyalismo at pagsasamantala sa mga uring anakpawis.

Mabuhay ang ala-ala ni Ka Bel!

Mabuhay ang rebolusyong Pilipino!

Mabuhay ang sambayanang Pilipino!

Latest news

Bio-data of Jose Maria Sison as public figure

Bio-data of Jose Maria Sison as public figure

Jose Maria Sison talks and meets with Philippine presidents

Jose Maria Sison talks and meets with Philippine presidents

Jose Maria Sison meets and talks with Prime Minister Kyell Magne Bondevik of the Royal Norwegian Government

In the course of GRP-NDFP peace negotiations in Norway , Jose Maria Sison meets and talks with Prime Minister Kyell Magne Bondevik of the Royal Norwegian Government.

Jose Maria Sison receives the Southeast Asia WRITE Award

The literary award is considered the most prestigious in Southeast Asia. The awardees are nominated by national writers' organizations

BOOKS BY PROF. JOSE MARIA SISON, 1961-2022

Since 1961, more than 50 books written by Jose Maria Sison have been published in English, Filipino and other languages. The books listed hereunder chronologically are mostly available from libraries of major Philippine, US and West European universities, Popular Bookstore in Manila and NDFP International Information Office in Utrecht, The Netherlands.

Decision on the petition for proscription against the CPP-NPA as terrorist organizations filed by the DOJ on 21 Feb 2018 with the RTC branch...

The Program of the CPP which is also synonymous with “Plan of Action”, can be construed as the respondent organizations’ “purpose for being,” or the very reasons for its establishment. A perusal of the foregoing Program, consisting of lofty ideals readily shows that the CPP-NPA is organized or exists, not for the purpose engaging in terrorism.

Must read

Bio-data of Jose Maria Sison as public figure

Bio-data of Jose Maria Sison as public figure

Jose Maria Sison talks and meets with Philippine presidents

Jose Maria Sison talks and meets with Philippine presidents

You might also likeRELATED
Recommended to you