WritingsbibliographyMensahe ng Pasasalamat sa Kalibre 45

Mensahe ng Pasasalamat sa Kalibre 45

-

Ni Ka Jose Maria Sison

 
Mayo 25, 2004

 
Ako ay malugod na bumabati at lubos na nagpapasalamat sa lahat ng mga organisasyon at indibidwal sa naunang pagtatanghal at muling pagtatanghal ng Kalibre 45. Binabati ko rin ang mga panauhing pandangal at mga nanonood sa gabing ito. Ang tagumpay ng Kalibre 45 ay nagpapatunay kung gaano kahalaga ang pangkulturang gawain sa pakikibaka ng mamamayang Pilipino.

Sa pamamagitan ng inyong mga kanta, tula at sayaw at video film, inyong nabaybay hindi lamang ang aking buhay sa larangan ng ideolohiya, politika at organisasyon kundi ang maningning na kasaysayan ng ating pambansang demokratikong kilusan.

Ang Kalibre 45 ay nagpapatunay na ang pangkulturang pangtatanghal ay dapat hindi lamang magsilbing intermission sa mga kumperensya at forums kundi maaari ring maging siya mismo ang pangunahing laman ng programa at prinsipal na tuon ng pansin sa entablado. Ang pangkulturang gawain ay mahalaga at mapagpasiyang bahagi ng pagmumulat at pagpapakilos sa ating mamamayan. Pinadadali at pinagagaan ng kultural na pagtatanghal ang pagtanggap ng masa sa rebolusyonaryong mensahe kapag ang mga ito’y sumasalamin sa kalagayan at pakikibaka nila. Nagbibigay ito ng inspirasyon upang higit na maging matatag at militante ang ating pagkilos.

Sa katunayan dahil sa tagumpay ng Kalibre 45, magdaraos din ang ating mga kababayan at kaibigan ng mga programang pangkultura sa Hong Kong, Netherlands, Belgium, US at iba pang lugar sa daigdig.. Karapat-dapat na itanghal natin ang mas maraming programang pangkultura. Napakayaman sa kasaysayan ng ating pakikibaka. Napakayaman din ito sa buhay ng ating mga martir at bayani. Ang kanilang mga kasaysayan ay malalim na balon ng mga tema at sangkap ng mga obrang pangkultura na itatanghal.

Sinasalamin ng gawaing pangkultura ang rebolusyonaryong kasaysayan natin at ang kasalukuyang takbo ng pakikibaka para sa pamabansang kalayaan at demokrasya. Maningning na bahagi siya ng pakikibaka at nagbibigay-liwanag sa landas ng pakikibaka.

Muli, maraming salamat sa inyong pagpupunyagi upang maitanghal ang Kalibre 45.###

Latest news

Bio-data of Jose Maria Sison as public figure

Bio-data of Jose Maria Sison as public figure

Jose Maria Sison talks and meets with Philippine presidents

Jose Maria Sison talks and meets with Philippine presidents

Jose Maria Sison meets and talks with Prime Minister Kyell Magne Bondevik of the Royal Norwegian Government

In the course of GRP-NDFP peace negotiations in Norway , Jose Maria Sison meets and talks with Prime Minister Kyell Magne Bondevik of the Royal Norwegian Government.

Jose Maria Sison receives the Southeast Asia WRITE Award

The literary award is considered the most prestigious in Southeast Asia. The awardees are nominated by national writers' organizations

BOOKS BY PROF. JOSE MARIA SISON, 1961-2022

Since 1961, more than 50 books written by Jose Maria Sison have been published in English, Filipino and other languages. The books listed hereunder chronologically are mostly available from libraries of major Philippine, US and West European universities, Popular Bookstore in Manila and NDFP International Information Office in Utrecht, The Netherlands.

Decision on the petition for proscription against the CPP-NPA as terrorist organizations filed by the DOJ on 21 Feb 2018 with the RTC branch...

The Program of the CPP which is also synonymous with “Plan of Action”, can be construed as the respondent organizations’ “purpose for being,” or the very reasons for its establishment. A perusal of the foregoing Program, consisting of lofty ideals readily shows that the CPP-NPA is organized or exists, not for the purpose engaging in terrorism.

Must read

Bio-data of Jose Maria Sison as public figure

Bio-data of Jose Maria Sison as public figure

Jose Maria Sison talks and meets with Philippine presidents

Jose Maria Sison talks and meets with Philippine presidents

You might also likeRELATED
Recommended to you