WritingsMessagesMENSAHE NG PAKIKIISA SA PAMBANSANG KONSEHO NG KMU

MENSAHE NG PAKIKIISA SA PAMBANSANG KONSEHO NG KMU

-

Ni Prop. Jose Maria Sison
Tagapangulo
International League of Peoples’ Struggle
7 Hunyo 2012

Sa ngalan ng International League of Peoples’ Struggle, nagpapaabot ako ng taos-pusong pagbati at pakikiisa sa Kilusang Mayo Uno sa okasyon ng ika-2 Pulong ng Pambansang Konseho sa ilalim ng ika-10 Kongreso.

Ikinagagalak namin ang pagtitipon ng mahigit na 40 kagawad ng Pambansng Konseho at ang pagdalo ng mga pinuno ng mga unyon ng KMU sa Caraga sa pagbubukas ng pulong.  Pinupuri namin ang sigasig at bisa ng KMU-Caraga chapter sa paghahanda ng pulong.

Umaasa kami na maging matagumpay ang pulong sa pagsusuri sa pambansang kalagayan, paglalagom sa mga pakikibaka ng mga manggagawa at pagtatakda ng mga pangkalahatang tungkulin ng kilusang unyon.

Mahalaga ang ispesyal na ulat ng Timog Katagalugan, kaugnay ng two-tiered system at hagupit ng Oplan Bayanihan. Ginagawa ng rehimeng Aquino at mga pwersang militar ang naturang rehiyon bilang laboratoryo ng mga panibagong pakana sa pagsasamantala sa mga mamamayan at panunupil sa kilusang makabayan at progresibo.

Inaabangan namin ang mga pag-uulat ng mga rehiyon, pederasyon at pangmasang organisasyon hinggil sa pagkilos nila sa nakaraang isang taon. Batay sa mga ulat at mga mungkahi, makakapagplano kayo ng mga kampanya at pakikibakang masa hinggil sa mga mahalagang isyu.

Karapat-dapat na bigyan natin ng parangal ang mahal nating martir, si Kasamang Joel Ascutia, dating tagapangulo ng PISTON sa Bikol na nagpasyang maglingkod sa kanayunan at nag-alay ng kanyang buhay sa kapakanan ng sambayanan. Bahagi ng pagsulong ng kilusang rebolusyonaryo at inspirasyon natin lahat ang kanyang mga ambag at sakripisyo para sa bayan.

Malaki ang aming tiwala na ibayong lalakas ang Kilusang Mayo Uno bunga ng mga talakayan at pagpapasya ng inyong pulong. Natitiyak naming aabot kayo sa mas mataas na antas ng mapanlabang diwa at kakayahan para isulong ang kilusang unyon at ang pakikibaka ng sambayanang Pilipino para sa pambansang kalayaan at demokrasya laban sa imperyalismong Amerikano at mga reaksyonaryong alipuris nito. ###

Latest news

Bio-data of Jose Maria Sison as public figure

Bio-data of Jose Maria Sison as public figure

Jose Maria Sison talks and meets with Philippine presidents

Jose Maria Sison talks and meets with Philippine presidents

Jose Maria Sison meets and talks with Prime Minister Kyell Magne Bondevik of the Royal Norwegian Government

In the course of GRP-NDFP peace negotiations in Norway , Jose Maria Sison meets and talks with Prime Minister Kyell Magne Bondevik of the Royal Norwegian Government.

Jose Maria Sison receives the Southeast Asia WRITE Award

The literary award is considered the most prestigious in Southeast Asia. The awardees are nominated by national writers' organizations

BOOKS BY PROF. JOSE MARIA SISON, 1961-2022

Since 1961, more than 50 books written by Jose Maria Sison have been published in English, Filipino and other languages. The books listed hereunder chronologically are mostly available from libraries of major Philippine, US and West European universities, Popular Bookstore in Manila and NDFP International Information Office in Utrecht, The Netherlands.

Decision on the petition for proscription against the CPP-NPA as terrorist organizations filed by the DOJ on 21 Feb 2018 with the RTC branch...

The Program of the CPP which is also synonymous with “Plan of Action”, can be construed as the respondent organizations’ “purpose for being,” or the very reasons for its establishment. A perusal of the foregoing Program, consisting of lofty ideals readily shows that the CPP-NPA is organized or exists, not for the purpose engaging in terrorism.

Must read

Bio-data of Jose Maria Sison as public figure

Bio-data of Jose Maria Sison as public figure

Jose Maria Sison talks and meets with Philippine presidents

Jose Maria Sison talks and meets with Philippine presidents

You might also likeRELATED
Recommended to you