WritingsMessagesMensahe ng pakikiisa sa paglunsad ng Panday Sining Europa...

Mensahe ng pakikiisa sa paglunsad ng Panday Sining Europa at sa maraton ng kultural na protesta laban tiraniyang Duterte

-

Ni Jose Maria Sison
NDFP Chief Political Consultant
Chairperspn Emeritus
International League of Peoples’ Struggle
Hunyo 12, 2020

Mahal na mga kapwa aktibista,

Malugod akong nagpapaabot ng pagbati at pakikiisa sa paglunsad ng Panday Sining Europa bilang kultural na bisig ng Anakbayan Europe kasabay ng pagtatanghal ninyo ng 12-oras na maraton ng kultural na protesta laban sa tiraniyang Duterte.

Sumasaludo at humahanga ako sa inyo sa matagumpay na pagtitipon ninyo ng mga kabataang talino sa kultural para buuin ang Panday Sining Europa at para itanghal ang isang pistang kultural ng mga awit, sayaw, tugtog, tula, guhit at iba pa.

Malaki ang aking tiwala sa inyo na sa mga darating na linggo at buwan makakapagbuo kayo ng mga sangay sa ibat ibang bansa ng Europa at isunod ninyo ang pagbubuo ng mga sangay sa antas ng siyudad kung saanmang mayroon kayong sangay sa antas ng bansa.

Natitiyak kong madali kayong makapag-organisa ng mga sangay dahil sa mahilig ang mga kabataang Pilipino sa mga kultural na aktibidad. At kailangan na lamang ay lapitan sila, himukin sila, organisahin, sila at pakilusin sila.

Sa pag-organisa ng mga kabataang may hilig sa anumang gawaing kultural gayundinsa pagpapatibay ng naoorganisa sa bawat panahon, kailangang maliwanag sa kanila kung ano ang matayog na dahilan, mga prinsipyo, layunin at pamamaraan ng organisasyon at pagkilos.

Kailangang isinasagawa at pinagsasama ang mga pagtitipon ng pag-aaral tungkol sa kalagayan ng mga kabataang Pilpino sa Pilipinas at sa labas ng bansa, mga problema at solusyon sa konteksto ng demokratikong reboluysyon ng bayan; mga workshop tungkol ng pagsasanay sa sining at sa gawaing kultural; at mga pagtatanghal upang kagyat na maipakita ang pagsasama ng rebolusyonaryong kahulugan at aliw sa sining.

Magiging matatag at mabisa at madaling lumakas ang Panday Sinig sa Europa kung may maliwanag na linya sa pagsulong. Ito ang paglahok sa pakikibaka ng sambayanang Pilipino para sa pambansa at panlipunang paglaya. Dapat ninyong ipalaganap ang mga rebolusyonaryong diwa, damdamin at hangarin ng bayan sa anyo ng sining at kultural na gawain.

Sa gayon, makakatulong na rin kayo sa Anakbayan-Europe, sa iba pang makabayang organisasyon at sa kabuuan ng kilusang pambansa-demokratiko sa loob at labas ng bansa. Malaki ang maiaambag ninyo sa pakikibabaka ng sambayanang Pilpino.

Mapagsiyang sandata ng rebolusyon ang sining at kultural na gawain. Sa mapagpasiyang gawaing ito, lalong naging mas matalas at maging mabisa ang rebolusyon. Kapag maganda at makabuluhan ang awit, mabilis na kumalat ito sa masa at nakakapagpataas ito ng pagkakaisa at lakas-loob para lumaban at magtagumpay.

Mabuhay ang Panday Sining Europa!
Mabuhay ang Anakbayan Europe!
Mabuhay ang kabataang Pilipino!
Patalsikin ang tiraniyang Duterte!
Isulong ang pambansa-demokratikong rebolusyon!
Mabuhay ang sambayanang Pilipino!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Latest news

Bio-data of Jose Maria Sison as public figure

Bio-data of Jose Maria Sison as public figure

Jose Maria Sison talks and meets with Philippine presidents

Jose Maria Sison talks and meets with Philippine presidents

Jose Maria Sison meets and talks with Prime Minister Kyell Magne Bondevik of the Royal Norwegian Government

In the course of GRP-NDFP peace negotiations in Norway , Jose Maria Sison meets and talks with Prime Minister Kyell Magne Bondevik of the Royal Norwegian Government.

Jose Maria Sison receives the Southeast Asia WRITE Award

The literary award is considered the most prestigious in Southeast Asia. The awardees are nominated by national writers' organizations

BOOKS BY PROF. JOSE MARIA SISON, 1961-2022

Since 1961, more than 50 books written by Jose Maria Sison have been published in English, Filipino and other languages. The books listed hereunder chronologically are mostly available from libraries of major Philippine, US and West European universities, Popular Bookstore in Manila and NDFP International Information Office in Utrecht, The Netherlands.

Decision on the petition for proscription against the CPP-NPA as terrorist organizations filed by the DOJ on 21 Feb 2018 with the RTC branch...

The Program of the CPP which is also synonymous with “Plan of Action”, can be construed as the respondent organizations’ “purpose for being,” or the very reasons for its establishment. A perusal of the foregoing Program, consisting of lofty ideals readily shows that the CPP-NPA is organized or exists, not for the purpose engaging in terrorism.

Must read

Bio-data of Jose Maria Sison as public figure

Bio-data of Jose Maria Sison as public figure

Jose Maria Sison talks and meets with Philippine presidents

Jose Maria Sison talks and meets with Philippine presidents

You might also likeRELATED
Recommended to you