WritingsMessagesMENSAHE NG PAKIKIISA SA KARATULA

MENSAHE NG PAKIKIISA SA KARATULA

-

Ni Prop. Jose Maria Sison
Tagapangulo
International League of Peoples’ Struggle
15 Setyembre 2010

Nagagalak akong magpaabot ng mensahe ng pakikiisa sa pamunuan at kasapian ng KARATULA sa ika-10 anibersaryo ng pagkakatatag nito sa ika-16 ng Setyembre.

Ipinaabot sa akin na ang tema ng inyong selebrasyon ay: Dekada: sining ang kalasag sa pagbubudyong ng bagyo. Subalit maaari pa ninyong pahusayin at patalasin ang inyong mga metapora.

Totoong ang sining ay puedeng ihambing sa kalasag. Pero mas mahalagang ituring na ulos ang sining. Bilang sandata ng bayan, ang sining ay may katangiang ulos at kalasag. Kayong mga aktibista sa sining ay hindi mga pasibong dinadatnan ng bagyo. Militante kayong kalahok sa masa sa paglikha ng unos na yayanig sa naghaharing sistema mula pundasyon hanggang bubong nito sa pagsisikap ng sambayanang Pilipino na ibagsak ang sistemang ito.

Inaasahan kong lagi ninyong pinag-aaralan, sinasapul at isinasagawa ang napakahalagang papel ng mga aktibista sa sining at literatura sa gawaing pangkultura at propaganda para likhain ang isang makabayan, demokratiko at makamasang kultura. Gayundin para isulong ang pakikibaka ng bayan sa rebolusyonaryong landas ng nasyonal na pagpapalaya at demokrasya laban sa imperyalismo at mga lokal na reaksyonaryo.

Buo ang aking tiwala na magiging matagumpay ang inyong mga masining na produksyon tulad ng mga monologo at dula, ang roaming exhibit at piyesta ng pag-aaral katulad ng alternatibong klase at pora na itatanghal ninyo sa UP-Manila, PUP, PLM at UP-Diliman at sa isang komunidad ng maralitang taga-lunsod sa darating na 20-23 Setyembre.

Aking ninanais na inyong maipamalas na ang inyong gawain sa sining ay naglilingkod sa sambayanang Pilipino, laluna sa anakpawis na mga manggagawa at magsasaka. Dapat ninyong ilantad at salungatin ang pagsasamantala at pang-aapi na dinaranas nila sa kamay ng mga imperyalista at malalaking komprador at asendero. At nararapat na ilahad ang kanilang pakikibaka para sa nasyonal at sosyal na pagpapalaya.

Mabuhay ang KARATULA!
Gawing sandata ng bayan ang sining!
Mabuhay ang anakpawis at sambayanan!

Latest news

Bio-data of Jose Maria Sison as public figure

Bio-data of Jose Maria Sison as public figure

Jose Maria Sison talks and meets with Philippine presidents

Jose Maria Sison talks and meets with Philippine presidents

Jose Maria Sison meets and talks with Prime Minister Kyell Magne Bondevik of the Royal Norwegian Government

In the course of GRP-NDFP peace negotiations in Norway , Jose Maria Sison meets and talks with Prime Minister Kyell Magne Bondevik of the Royal Norwegian Government.

Jose Maria Sison receives the Southeast Asia WRITE Award

The literary award is considered the most prestigious in Southeast Asia. The awardees are nominated by national writers' organizations

BOOKS BY PROF. JOSE MARIA SISON, 1961-2022

Since 1961, more than 50 books written by Jose Maria Sison have been published in English, Filipino and other languages. The books listed hereunder chronologically are mostly available from libraries of major Philippine, US and West European universities, Popular Bookstore in Manila and NDFP International Information Office in Utrecht, The Netherlands.

Decision on the petition for proscription against the CPP-NPA as terrorist organizations filed by the DOJ on 21 Feb 2018 with the RTC branch...

The Program of the CPP which is also synonymous with “Plan of Action”, can be construed as the respondent organizations’ “purpose for being,” or the very reasons for its establishment. A perusal of the foregoing Program, consisting of lofty ideals readily shows that the CPP-NPA is organized or exists, not for the purpose engaging in terrorism.

Must read

Bio-data of Jose Maria Sison as public figure

Bio-data of Jose Maria Sison as public figure

Jose Maria Sison talks and meets with Philippine presidents

Jose Maria Sison talks and meets with Philippine presidents

You might also likeRELATED
Recommended to you