Maikling Kurso sa Lipunan at Rebolusyong Pilipino: Part I

A multimedia instructional material for the Short Course on Philippine Society and Revolution. Produced by Southern Tagalog’s Paaralang Patriyotiko.

PART 1: (Video 1-10)

Video 01

Click Read More for the other videos

Video 02

Video 03

Video 04

Video 05

Video 06

Video 07

Video 08

Video 09

VIDEO 10