LAGI AKONG KASAMA NINYO

Ni Jose Maria Sison

Ang aking katawan ay nakapiit
Subalit diwa ko’y malayang gumagala
Sa bawat rehiyon at sona
Sa bawat panahon.

Ang aking natupad
Sa malaong panahon sa rebolusyon
Hindi mawawala sa isang hagupit.
Iyon ay ipinagpapatuloy ninyo.

Nang ako’y dakpin
Ang mga rebolusyonaryong pwersa
Ay malayo na sa kudlit
Na pinagsimulan.

Mangahas na ituloy ang pag-akyat
Huwag hayaan ang pagbagsak ninuman
Na makasagka sa dakilang kilusan natin.
Higit pang itaas ang pulang bandila.

Lagi akong kasama ninyo,
Sa inyong pag-aaral, paggawa at pakikihamok.
Lagi akong kasama ninyong
Tumutupad sa mga mahigpit na tungkulin.

Ako’y kabahagi ninyo
Sa hirap at ginhawa
Lagi akong kasama ninyo
Sa linya ng martsa.

Saklawin ang buong bayan
Magpalalim sa bawat lokalidad
Pangibabawan ang lahat ng kahirapan
Tiyakin ang tagumpay.