Kumakalat ang impormasyon na malubha ang chronic illness ni Duterte

Kumakalat ang impormasyon na malubha ang chronic illness ni Duterte at hindi niya kayang maghari nang lampas sa 2022 bilang pasistang diktador. Kung gayon, rigged election ang binabalak para maging presidente ang anak niyang butangera at matakaw din sa kurakot. Parang bulag ang mag-ama sa katotohanan na sa mga taong 2021 at 2022 mabilis na lulubha ang krisis at ang bayan ay lalaban nang ibayong tindi para panagutin si Duterte sa mga krimen niya bilang traidor, diktador, berdugo, magnanakaw at manggagantso.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.