WritingspoetryDurugin ang Rebolusyon?

Durugin ang Rebolusyon?

-

Durugin ang Rebolusyon?
Tula ni Jose Maria Sion
Nobyembre 4, 2021

Bawat taon banta ng mga pasista
Na durugin ang rebolusyon
Sa pamamagitan ng pagpaslang
Ng mas marami pang bayaning
Pinanday sa apoy ng pakikibaka.

Paanong durugin ang kilusang armado
Ng bayang muhi sa mga halimaw:
Mga imperyalista, malaking komprador,
Mga asendero, mga korap na opisyal
At mga berdugong utusan nila?

Paano durugin ang rebolusyong
Pagnanasa at pag-asa ng bayan
Laban sa pang-aapi at pagsasamantala,
Ang kawalan ng trabaho at lupa,
Laganap na hirap, gutom at implasyon?

Paanong durugin ang bumabalikwas
Na mga anakpawis, kababaihan
At kabataang buong tatag at siglang
Sumasapi sa partido ng rebolusyon,
Pulang hukbo at mga samahang masa?

Paanong durugin ang mga lihim na pulong
Sa mga tahanan, bakuran at kasukalan
Na lumilikha ng mga rebolusyonaryo
Sa tantos na malayong mas mabilis
Kaysa sa paspaslang ng mga martir?

Paanong durugin ang malawak na pagdami
Na mga iskwad, platun at kompanya
Ng hukbong bayan, milisya at Pulang tanod
Ng mga rebolusyonaryong samahang masa
Na laging handang sumibak sa kalaban?

Paanong durugin ang kilusang masa
Ng mga inaapi at pinagsasamantalahang
Nagtatayo ng bagong pamahalaan
Sa kanayunan hanggang makakayanang
Agawin ang kapangyarihan sa kalunsuran?

Kabulastugan lang ng mga halimaw
Ang bantang durugin ang rebolusyon
Sa bawat taon ng terorismo ng estado
Na nagpapaalab sa rebolusyon hanggang kaya
Nitong durugin ang kaaway sa huling kuta.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news

The Marcos, Arroyo and Duterte oligarchs are now moving fast

The Marcos, Arroyo and Duterte oligarchs are now moving fast to establish their big comprador dominance over the Malampaya and Recto Bank gas and oil resources in collaboration with foreign oil and gas monopoly firms

What to expect from Marcos regime II

Ferdinand Marcos, Jr. consistently evaded presenting publicly his platform of government in the course of the campaign for the elections of 2022 in the Philippines

Why & how the fascist dictator’s son becomes the fake President through electoral fraud

WHY & HOW THE FASCIST DICTATOR’S SON BECOMES THE FAKE PRESIDENT THROUGH ELECTORAL FRAUD

Delightful illustrations of comrades Prof. Jose Ma. Sison and Dr. Ho Chi Minh

Delightful illustrations of comrades Prof. Jose Ma. Sison and Dr. Ho Chi Minh

The “great reset” generates the great resist

What may be construed as a “great reset” actually occurred when the decades of the revisionist betrayal of socialism and restoration of capitalism in the Soviet Union, Eastern Europe and China led to 1991 when the collapse of the Soviet Union categorically ended the bipolar world of the Cold War and made US imperialism the sole superpower in a “unipolar” world.

Joma as gold medalist high school graduate

Among the most interesting are photos of his youth, copies of which he did not have in his destroyed collection

Must read

The Marcos, Arroyo and Duterte oligarchs are now moving fast

The Marcos, Arroyo and Duterte oligarchs are now moving fast to establish their big comprador dominance over the Malampaya and Recto Bank gas and oil resources in collaboration with foreign oil and gas monopoly firms

What to expect from Marcos regime II

Ferdinand Marcos, Jr. consistently evaded presenting publicly his platform of government in the course of the campaign for the elections of 2022 in the Philippines

You might also likeRELATED
Recommended to you