WritingspoetryDurugin ang Rebolusyon?

Durugin ang Rebolusyon?

-

Durugin ang Rebolusyon?
Tula ni Jose Maria Sion
Nobyembre 4, 2021

Bawat taon banta ng mga pasista
Na durugin ang rebolusyon
Sa pamamagitan ng pagpaslang
Ng mas marami pang bayaning
Pinanday sa apoy ng pakikibaka.

Paanong durugin ang kilusang armado
Ng bayang muhi sa mga halimaw:
Mga imperyalista, malaking komprador,
Mga asendero, mga korap na opisyal
At mga berdugong utusan nila?

Paano durugin ang rebolusyong
Pagnanasa at pag-asa ng bayan
Laban sa pang-aapi at pagsasamantala,
Ang kawalan ng trabaho at lupa,
Laganap na hirap, gutom at implasyon?

Paanong durugin ang bumabalikwas
Na mga anakpawis, kababaihan
At kabataang buong tatag at siglang
Sumasapi sa partido ng rebolusyon,
Pulang hukbo at mga samahang masa?

Paanong durugin ang mga lihim na pulong
Sa mga tahanan, bakuran at kasukalan
Na lumilikha ng mga rebolusyonaryo
Sa tantos na malayong mas mabilis
Kaysa sa paspaslang ng mga martir?

Paanong durugin ang malawak na pagdami
Na mga iskwad, platun at kompanya
Ng hukbong bayan, milisya at Pulang tanod
Ng mga rebolusyonaryong samahang masa
Na laging handang sumibak sa kalaban?

Paanong durugin ang kilusang masa
Ng mga inaapi at pinagsasamantalahang
Nagtatayo ng bagong pamahalaan
Sa kanayunan hanggang makakayanang
Agawin ang kapangyarihan sa kalunsuran?

Kabulastugan lang ng mga halimaw
Ang bantang durugin ang rebolusyon
Sa bawat taon ng terorismo ng estado
Na nagpapaalab sa rebolusyon hanggang kaya
Nitong durugin ang kaaway sa huling kuta.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Latest news

Bio-data of Jose Maria Sison as public figure

Bio-data of Jose Maria Sison as public figure

Jose Maria Sison talks and meets with Philippine presidents

Jose Maria Sison talks and meets with Philippine presidents

Jose Maria Sison meets and talks with Prime Minister Kyell Magne Bondevik of the Royal Norwegian Government

In the course of GRP-NDFP peace negotiations in Norway , Jose Maria Sison meets and talks with Prime Minister Kyell Magne Bondevik of the Royal Norwegian Government.

Jose Maria Sison receives the Southeast Asia WRITE Award

The literary award is considered the most prestigious in Southeast Asia. The awardees are nominated by national writers' organizations

BOOKS BY PROF. JOSE MARIA SISON, 1961-2022

Since 1961, more than 50 books written by Jose Maria Sison have been published in English, Filipino and other languages. The books listed hereunder chronologically are mostly available from libraries of major Philippine, US and West European universities, Popular Bookstore in Manila and NDFP International Information Office in Utrecht, The Netherlands.

Decision on the petition for proscription against the CPP-NPA as terrorist organizations filed by the DOJ on 21 Feb 2018 with the RTC branch...

The Program of the CPP which is also synonymous with “Plan of Action”, can be construed as the respondent organizations’ “purpose for being,” or the very reasons for its establishment. A perusal of the foregoing Program, consisting of lofty ideals readily shows that the CPP-NPA is organized or exists, not for the purpose engaging in terrorism.

Must read

Bio-data of Jose Maria Sison as public figure

Bio-data of Jose Maria Sison as public figure

Jose Maria Sison talks and meets with Philippine presidents

Jose Maria Sison talks and meets with Philippine presidents

You might also likeRELATED
Recommended to you