Tungkol sa buhay ni Jose Maria Sison

Bilang birthday wish, nais kong paigtingin ng mga rebolusyonaryong pwersa at malawak na masang api ang kanilang pakikibaka para sa pambansang kasarinlan at demokrasya laban sa imperyalismo ng US at Tsina at mga mapagsamantalang uri ng malalaking komprador, asendero at burukrata kapitalista. Magkamit ng ibayong tagumpay ang sambayanang Pilipino sa kanilang bagong demokratikong rebolusyon

JOMA BILANG KABATAANG AKTIBISTA

http://youtu.be/Sd3X1hg1iss Video Documentary: Joma Bilang Kabataang Aktibista (Joma as a Young Activist) Produced by Euro-Philippines Inter Cultural Solidarity (EPICS) in cooperation with Point of View (POV)...

Testimonial from Ka Mameng

https://www.youtube.com/watch?v=K6UL0rK6DnQ

Testimonial from Senator Loren Legarda

https://www.youtube.com/watch?v=ycsnIXaN1Kg

Awit ng Pagbati

https://www.youtube.com/watch?v=o3uEBYmz1YA

Paglipas ng Panahon

https://www.youtube.com/watch?v=JvUqgn6INro

Paglipas ng Panahon

https://www.youtube.com/watch?v=JvUqgn6INro

Kalibre 45

https://www.youtube.com/watch?v=M2mx7c-bRZM

Latest news

Duterte confesses to being a traitor

It is not true that the only option there is for the Philippines is to go to war with China in order to assert sovereignty

On Culture

On Culture Questions from the ND Online School of Anakbayan Europa Pointers to Full Answers by Jose Maria Sison 18 April 2021

There is group inside the AFP called VIBER 300

VIBER 300 demands that Duterte must DENOUNCE China and assert the legal claims of the country in the WPSea

Must read

Duterte confesses to being a traitor

It is not true that the only option there is for the Philippines is to go to war with China in order to assert sovereignty

On Culture

On Culture Questions from the ND Online School of Anakbayan Europa Pointers to Full Answers by Jose Maria Sison 18 April 2021