Upsurge of people’s resistance in the Philippines and the world

The zoom link for the booklaunching is: http://bit.ly/Upsurgebooklaunch. Register now.

Book Launching of Jose Ma. Sison’s Resist Neoliberalism, Fascism and Wars of Aggression

Book Launching of Jose Ma. Sison's Resist Neoliberalism, Fascism and Wars of Aggression

Philippine History, Classes and Crisis, and United Front: A Review

The study of Philippine history must be guided...

Hinggil sa malapyudalismo

Hindi pa gumagawa ang Pilipinas ng mga basikong metal...

Tungkol sa buhay ni Jose Maria Sison

Bilang birthday wish, nais kong paigtingin ng mga rebolusyonaryong pwersa at malawak na masang api ang kanilang pakikibaka para sa pambansang kasarinlan at demokrasya laban sa imperyalismo ng US at Tsina at mga mapagsamantalang uri ng malalaking komprador, asendero at burukrata kapitalista. Magkamit ng ibayong tagumpay ang sambayanang Pilipino sa kanilang bagong demokratikong rebolusyon

JMS birthday greeting from Surigao

JMS birthday greeting from Surigao

Birthday greetings and gifts of wine and roses from Joi Barrios-Leblanc

Birthday greetings and gifts of wine and roses from Joi Barrios-Leblanc, poet, actor, stage director and professor

Latest news

Joma says Duterte confessed to being a traitor in latest address

Duterte said it is China that is in possession of the territory and that Filipinos could only go there to fish meekly.

Duterte confesses to being a traitor

It is not true that the only option there is for the Philippines is to go to war with China in order to assert sovereignty

On Culture

On Culture Questions from the ND Online School of Anakbayan Europa Pointers to Full Answers by Jose Maria Sison 18 April 2021

Must read

Joma says Duterte confessed to being a traitor in latest address

Duterte said it is China that is in possession of the territory and that Filipinos could only go there to fish meekly.

Duterte confesses to being a traitor

It is not true that the only option there is for the Philippines is to go to war with China in order to assert sovereignty