Hinggil Sa Usapin ng Taiwan sa Pagitan ng Tsina at US

Talakayan kay Prop. Jose Maria Sison at iba pa Sa pangunguna ng Paaralang Jose Maria Sison ng Bagong Alyansang Makabayan - NCR sa pakikipagtulungan sa Kilusang Mayo Uno - NCR at League of Filipino Students - NCR. Sa Agosto 14, 2022

Hinggil Sa Usapin ng Taiwan sa Pagitan ng Tsina at US

Talakayan kay Prop. Jose Maria Sison at iba pa Sa pangunguna ng Paaralang Jose Maria Sison ng Bagong Alyansang Makabayan - NCR sa pakikipagtulungan sa Kilusang Mayo Uno - NCR at League of Filipino Students - NCR. Sa Agosto 14, 2022

Celebrate Ka Fidel’s Lifetime Struggle for Freedom, Democracy and Peace

Message of Solidarity on the Celebration of 78th Birthday of the late Fidel Agcaoili By Jose Maria Sison Founding Chairman, Communist Party of the Philippines August 8, 2022

Historical and Global Context of the Russia-Ukraine Conflict

Speech of Jose Maria Sison at the Webinar Chairperson Emeritus, International League of Peoples’ Struggle July 20, 2022

Ang Pagbabalik ng mga Marcos sa Malakanyang

Ang Pagbabalik ng mga Marcos sa Malakanyang Webinar ni J M Sison Jul 17, 2022

Extreme Crisis and Urgent Tasks

Speech by Jose Maria Sison Chief Political Consultant National Democratic Front of the Philippines June 30, 2022

On the GRP-NDFP Peace Negotiations Book Launch

On the GRP-NDFP Peace Negotiations Book Launch June 28, 2022

Maalab na Pagbati sa Ika-60 Karawan ni Ka Paul Galutera

Maalab na Pagbati sa Ika-60 Karawan ni Ka Paul Galutera Jun 22, 2022

Latest news

Bio-data of Jose Maria Sison as public figure

Bio-data of Jose Maria Sison as public figure

Jose Maria Sison talks and meets with Philippine presidents

Jose Maria Sison talks and meets with Philippine presidents

Jose Maria Sison meets and talks with Prime Minister Kyell Magne Bondevik of the Royal Norwegian Government

In the course of GRP-NDFP peace negotiations in Norway , Jose Maria Sison meets and talks with Prime Minister Kyell Magne Bondevik of the Royal Norwegian Government.

Must read

Bio-data of Jose Maria Sison as public figure

Bio-data of Jose Maria Sison as public figure

Jose Maria Sison talks and meets with Philippine presidents

Jose Maria Sison talks and meets with Philippine presidents