News

WATCH | Duterte inviting people to rebel with threats vs legal groups – CPP founder Sison

“Ang Philippine Army maraming pinatay, mga matatanda na walang laban, mga kababaihan … Daan–daan ‘yung pinagpapaslang na magsasaka at libu-libo ‘yung pinaslang na walang laban sa sinabing ano, drug user (The Philippine Army has killed so many, the defenseless elderly , women … Hundreds of farmers have been killed and thousands of defenseless alleged drug users),” Sison said. […]

Messages

Mensahe sa Lakbayan ng Visayas 2017: Pagbalikwas sa Kagutuman at Pasismo

Nasisiyahan din ako na ipagbubunyi ninyo ang ika-100 anibersaryo ng Rebolusyong Oktubre sa balangkas ng pandaigdigang pagdiriwang sa inisyatiba ng International League of Peoples´ Struggle. May kaugnayan ito sa Lakbayan ng Visayas 2017 sapagkat pinatutunayan ng Rebolusyong Oktubre na ang panlipunang pagpapalaya ay nakakamit batay sa alyansa ng manggagawa at magsasaka. Nahawan ang daan para sa tagumpay ng rebolusyon sa pamamagitan ng mga kilos protesta ng masa laban sa kagutuman at panunupil ng estado. […]

features

Significado Histórico de la Gran Revolución Socialista de Octubre

Significado Histórico de la Gran Revolución Socialista de Octubre http://www.revistarupturas.com/significado-historico-de-la-gran-revolucion.html?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork Marx y Engels establecieron los principios fundamentales de la teoría y práctica del marxismo en la época del capitalismo competitivo libre. Utilizaron los conocimientos más adelantados de la Filosofía, Economía […]