POEMS OF JOSE MARIA SISON TRANSLATED INTO MALAY LANGUAGE

click here to download PDF file of Poems of Jose Maria Sison translated into Malay

ISINAPILIPINONG MGA TULA MULA SAPRISON AND BEYOND NI JOSE MA. SISON

Salin ni Gelacio Guillermo http://www.geocities.ws/ipasa_pagkabasa/piitan.html Jose Ma. Sison, Makata ng Proletaryado ni Gelacio Guillermo Nakahanay si Jose Ma. Sison sa mga lider ng proletaryado tulad nina Mao Zedong...

THREE POEMS

by Chairil Anwar (Indonesian National Poet) Translations from Bahasa Indonesia by JOSE MA. SISON Progressive Review No. 2; July-August 1963 AKU I When comes my turn I wish none will...

THE GUERRILLA IS LIKE A POET

https://soundcloud.com/jomasison/the-guerrilla-is-like-a-poet By Jose Maria Sison 1968 The guerrilla is like a poet Keen to the rustle of leaves The break of twigs The ripples of the river The smell of fire And...

ANG GERILYA AY TULAD NG MAKATA

Ni Jose Maria Sison Ang gerilya ay tulad ng makata Matalas sa kaluskos ng mga dahon Sa pagkabali ng mga sanga Sa mga onda ng ilog Sa amoy ng...

Sometimes, the Heart Yearns for Mangoes

Sometimes, the heart yearns, For mangoes where there are apples,, For orchids where there are tulips, For warmth, where it is cold, For mountainous islands, Where there is flatland.

MINSA’Y SABIK ANG PUSO SA MANGGA

Ni Jose Maria Sison March 30, 1994 Minsa’y sabik ang puso Sa mangga kung saan ang mansanas Sa orkidya kung saan ang tulipa Sa init kung saan maginaw Sa mabundok...

ANG TULANG MAY TALIM

Ni Jose Maria Sison March 1, 1982 Masdan ang tulang may talim Matibay at sintalim ng labaha Malamig at kumikinang na pilak Sa liwanag o sa dilim. Tingnan kung paano...

Latest news

Bio-data of Jose Maria Sison as public figure

Bio-data of Jose Maria Sison as public figure

Jose Maria Sison talks and meets with Philippine presidents

Jose Maria Sison talks and meets with Philippine presidents

Jose Maria Sison meets and talks with Prime Minister Kyell Magne Bondevik of the Royal Norwegian Government

In the course of GRP-NDFP peace negotiations in Norway , Jose Maria Sison meets and talks with Prime Minister Kyell Magne Bondevik of the Royal Norwegian Government.

Must read

Bio-data of Jose Maria Sison as public figure

Bio-data of Jose Maria Sison as public figure

Jose Maria Sison talks and meets with Philippine presidents

Jose Maria Sison talks and meets with Philippine presidents