Articles & Speeches

COMMENT ON A BOOK

To sharpen the sense of reality of some speculators, I ask the following questions as teasers: What is better proof of consistent struggle by the Left against the Duterte regime than the people’s war along the general line of new democratic revolution under the leadership of the working class and on the basis of the worker-peasant alliance? Among the legal forces of the Left, which organizations have been the earliest in making national democratic demands on the Duterte regime and exposing it as a US-directed puppet regime of big compradors and landlords? […]

Messages

BUILD THE BOLSHEVIK-TYPE OF PARTY AND THE REVOLUTIONARY MASS MOVEMENT

In view of the persistent and worsening crisis of the world capitalist system and the need to unite and strengthen the working class movement for socialism against imperialism, the theme of the celebration is highly significant and timely : Celebrate the lessons of the Great October Socialist Revolution! Onward with the struggle of the working class to defeat imperialism and build a socialist world! […]

Messages

MESSAGE OF SOLIDARITY TO BAYAN-HONGKONG & MACAU ON THE OCCASION OF ITS SECOND CHAPTER ASSEMBLY

As always, we are proud of your outstanding record as member-organization of the ILPS and as a key component of the ILPS chapter in Hongkong & Macau. You have contributed significantly to the international assemblies and other major events of the ILPS and have promoted the anti-imperialist and democratic united front and militant struggles of the peoples of the world. […]

Messages

PALAKASIN ANG LEAGUE OF FILIPINO STUDENTS, LABANAN AT GAPIIN ANG REHIMENG US-DUTERTE

Angkop na buksan ninyo ang selebrasyon sa pamamagitan ng mobilisasyon sa harap ng US embassy sa Setyembre 11, at sa gabi nito naman may mga kultural na pagtatanghal kasama ang mga pambansang minorya sa Lakbayan 2017. At magtipon ang mga alumni para magbahaginan ng mga karanasan at aral. Mahalagang sa Setyembre 12 ilulunsad ninyo ang mga propaganda workshop at usapin tungkol sa K-12 program at ang pagsasanay sa pagsusulat, pagtalumpati at propagandang biswal. […]

Messages

PARANGAL KAY KA ATENG, SISTER CECILIA C. RUIZ

Sa ilang nakaraang taon, umabot na sa aking kaalaman ang maraming mabuti at magiting na gawain ni Ka Ateng (Sister Cecilia C. Ruiz) para sa masang inaapi, mahirap at pinagkaitan. Isang karangalan at ikinagagalak ko nang nakadaupangpalad ko, nayakap at nakausap ko siya sa kanyang pagdalaw sa Utrecht, kasama si Ka Aurora Santiago, byuda ng matagal at malapit kong kasama sa pakikibaka na si Ka Willem Geertman, dakilang kadre ng uring proletaryo, rebolusyonaryong bayani at martir ng mga anakpawis ng Pilipinas at buong daigdig. […]

news reports

On Duterte’s anti-Joma tirades

Duterte’s tirades against Prof. Jose Ma. Sison are a vain attempt to derogate a giant of a revolutionary intellectual and leader. In relentlessly attacking Ka Joma, Duterte is overcompensating for his drug-shrivelled and power-intoxicated brain. He has completely embraced the counterrevolutionary anti-communist US line and abandoned all pretensions for being a Leftist. […]

press statements

Joma Sison’s Response to Duterte’s Statement

http://www.gmanetwork.com/news/news/nation/619758/duterte-to-joma-sison-come-home-and-fight-here/story/ I do not have to prove again that I have the revolutionary will and courage to wage armed struggle against oppression. I was an active part of the people’s war against the Marcos regime for nine years, 1969 to […]

features

On Revolutionary Taxation

The tax collected by the revolutionary government is very small compared to that collected by the reactionary government but is used mainly for the social and economic programs of the people and secondarily for administration by cadres and for the maintenance and expansion of the New People’s Army. […]