No Picture
Messages

A TIME OF CRISIS, A TIME FOR MILITANCY

Message to the League of Filipino Students on the Occasion of Its 31st Founding Anniversary By Prof. Jose Maria Sison Founding Chairman, Kabataang Makabayan Chairperson, International League of Peoples’ Struggle 11 September  2008 As one who has long been in […]

Articles & Speeches

Halaga ng mga Sirkulo sa Pag-aaral ng Marxismo

https://josemariasison.org/inps/Halagangmgasirkulo.htm Mensahe ni Jose Maria Sison Tagapangulong Tagapagtatag, Partido Komunista ng Pilipinas 5 May 2003 Ipinapaabot ko ang malugod na rebolusyonaryong pagbati sa mga estudyante at iba pang kabataan na nakatipon ngayon para ipagdiwang ang araw ng kapanganakan ng dakilang […]