Articles & Speeches

Halaga ng mga Sirkulo sa Pag-aaral ng Marxismo

https://josemariasison.org/inps/Halagangmgasirkulo.htm Mensahe ni Jose Maria Sison Tagapangulong Tagapagtatag, Partido Komunista ng Pilipinas 5 May 2003 Ipinapaabot ko ang malugod na rebolusyonaryong pagbati sa mga estudyante at iba pang kabataan na nakatipon ngayon para ipagdiwang ang araw ng kapanganakan ng dakilang […]

No Picture
Messages

2001: Messages

Fight Imperialist Globalization and Wars of Aggression 15 December 2001 From the people’s organizations in the Philippines and from the International League of Peoples’ Struggle, I convey to all of you militant greetings of solidarity! more… Mensahe sa Paglulunsad ng […]