Pagbati ng pakikiisa sa Kabataang Makabayansa ika-56 anibersaryo nito sa araw ni Bonifacio

Taglay ninyo ang dakilang rebolusyonaryong tradisyon na inumpisahan ni Andres Bonifacio

Tribute to comrades Eugenia Magpantay and Agaton Topacio

Having served the people and the revolutionary movement as outstanding patriots and communist fighters

Mensahe ng pakikiisa sa Kabataang Makabayan-Europa

MENSAHE NG PAKIKIISA SA KABATAANG MAKABAYAN-EUROPA Ni Jose Maria Sison Tagapangulong Tagapagtatag ng Kabataang Makabayan

Labanan ang terrorismo ng estadoat pandarambong ng rehimeng Duterte

Mensahe ng Pakikiisa sa Panrehiyong Kongreso ng Kilusang Mayo Uno

Intensify the struggle to oust the Duterte regime

Message of Solidarity to Anakbayan-Europa

Mensahe ng pakikiisa sa Gabriela-NCR

"Isulong ang interes ng kababaihang anakpawis at sumanib sa pakikibaka ng mamamayan laban sa pasistang paghahari ng rehimeng US-Duterte"

Address to the rally to demand the freedom of Kurdish people’s leader Abdullah Ocalan

ADDRESS TO THE RALLY TO DEMAND THE FREEDOM OF KURDISH PEOPLE’S LEADER ABDULLAH OCALAN By Prof. Jose Maria Sison, Chairperson Emeritus International League of Peoples’ Struggle

Ipagtanggol ang karapatan sa edukasyon ng kabataan

Malubhang problema ang pandemyang COVID-19. Pero mas malubhang problema pa ang sirang-ulo, sakim at malupit na katangian ni Duterte

Latest news

Specific characteristics of People’s War in the Philippines

the peasant masses as the main force of the armed revolution and the countryside as the widest area for maneuver

NDLine online: On revisionism

Revisionism is the systematic revision of and deviation from Marxism

On internationalism

The history of the international communist movement can be told by spelling out the outcome of the Manifesto of the Communist Party

Must read

Specific characteristics of People’s War in the Philippines

the peasant masses as the main force of the armed revolution and the countryside as the widest area for maneuver

NDLine online: On revisionism

Revisionism is the systematic revision of and deviation from Marxism