Messages

ISAKATUPARAN ANG TUNAY NA REPORMA SA LUPA

Mensahe sa Kilusang Magbubukid ng Pilipinas sa okasyon ng ika-8 Pambansang Kongreso nito, Hulyo 12-13, 2017, Legazpi City, Albay Ni Prop. Jose Maria Sison,Tagapangulo International League of Peoples’ Struggle Kami sa International League of Peoples’ Struggle ay nagpapaabot ng maalab […]

Messages

Ilocos Sur wants Joma to grace bicentennial celebs next year

Kodao Productions 8 July 2017 https://kodao.org/2017/07/08/ilocos-sur-wants-joma-to-grace-bicentennial-celebs-next-year/ The Provincial Board of Ilocos Sur Province invited National Democratic Front of the Philippines (GRP) Chief Political Consultant Jose Maria Sison to grace the province’s bicentennial celebrations on February 2018. In a resolution authored […]

Messages

MENSAHE SA MGA KALAHOK SA ORCC-CL

Ni Prop. Jose Maria Sison Tagapangulo,  International League of Peoples’ Struggle Hulyo 7, 2017 Sa ngalan ng buong International League of Peoples’  Struggle, marubdob na nagpapapabot ako ng rebolusynaryong pagbati at pakikiiisa sa lahat ng kalahok sa selebrasyon ng sentenaryo […]

Messages

MENSAHE NG PAKIKIISA SA MIGRANTE AT GABRIELA-KSA

Ni Prop. Jose Maria Sison Tagapangulo International League of Peoples’ Struggle Hunyo 25, 2017 Sa ngalan ng buong International League of Peoples’ Struggle, malugod akong nagpapaabot ng pakikiisa sa pangkalahatang asamblea ng MIGRANTE at GABRIELA sa Kaharian ng Saudi Arabia […]