On Culture

On Culture Questions from the ND Online School of Anakbayan Europa Pointers to Full Answers by Jose Maria Sison 18 April 2021

On the armed struggle

ARMED STRUGGLE Questions from the ND Online School of Anakbayan-Europe 11 April 2021

On the New People’s Army

Questions from the ND Online School of Anakbayan-Europe by Edna Becher and answers by Jose Maria Sison April 4, 2021

On the People’s Democratic Revolution

Prof Jose Maria Sison discusses the people's democratic revolution in the Philippines

Why Not Peace?

A webinar on the social and economic proposals of the peace process between the NDFP and the GRP

Philippine History, Classes and Crisis, and United Front: A Review

The study of Philippine history must be guided...

Hinggil sa malapyudalismo

Hindi pa gumagawa ang Pilipinas ng mga basikong metal...

Tungkol sa buhay ni Jose Maria Sison

Bilang birthday wish, nais kong paigtingin ng mga rebolusyonaryong pwersa at malawak na masang api ang kanilang pakikibaka para sa pambansang kasarinlan at demokrasya laban sa imperyalismo ng US at Tsina at mga mapagsamantalang uri ng malalaking komprador, asendero at burukrata kapitalista. Magkamit ng ibayong tagumpay ang sambayanang Pilipino sa kanilang bagong demokratikong rebolusyon

Latest news

Whichever presidential and other candidates win, conditions will worsen and favor the revolution

Like all previous electoral exercises staged within the framework of the semicolonial and semifeudal ruling system, the 2022 elections administered by the Duterte regime are intended to conjure the illusion that the people are democratically choosing their own political leaders from among agents of the foreign monopoly capitalists and the local exploiting classes of big compradors, landlords and corrupt bureaucrats

Mas murang bentador si Isko

Nagmukha tuloy na mas murang bentador si Isko at mas pogi ang pangit na Duterte

Ang “MAKIBAKA PARA SA PAMBANSANG DEMOKRASYA” preorder form ay bukas na!

Kung nais umorder ng libro, sagutan lamang ang form na ito: https://tinyurl.com/MPDOrder

Must read

Whichever presidential and other candidates win, conditions will worsen and favor the revolution

Like all previous electoral exercises staged within the framework of the semicolonial and semifeudal ruling system, the 2022 elections administered by the Duterte regime are intended to conjure the illusion that the people are democratically choosing their own political leaders from among agents of the foreign monopoly capitalists and the local exploiting classes of big compradors, landlords and corrupt bureaucrats

Mas murang bentador si Isko

Nagmukha tuloy na mas murang bentador si Isko at mas pogi ang pangit na Duterte