MESSAGE TO THE COLLEGE EDITORS GUILD OF THE PHILIPPINES (CEGP) ON ITS 70th ANNIVERSARY CELEBRATION

By Jose Maria Sison 4 August 2001 I would like to extend my warmest greetings to all the officers, members and alumni of the College Editors...

MESSAGE OF SOLIDARITY TO FQSM ON ITS THIRD CONGRESS

By Jose Maria Sison Founding Chairman, Kabataang Makabayan Chairperson, International League of People's Struggle March 28, 2009 As founding chairperson of Kabataang Makabayan, which played a key role...

Mensahe sa KARATULA PALAKASIN AT ISULONG ANG REBOLUSYONG PANGKULTURA

Mensahe sa Kabataang Artista para sa Tunay na Kalayaan (KARATULA) Ni Prop. Jose Maria Sison Tagapangulong Tagapagtatag, Kabataang Makabayan Setyembre 18, 2008 Malugod akong bumabati sa inyong lahat sa...

MENSAHE NG PAKIKIISA SA KILUSANG MAYO UNO SA PAGLULUNSAD NG KAMPANYANG EDUKASYON SA TAONG 2001

Ni Jose Maria Sison 31 Marso 2001 Malugod kong binabati ang Kilusang Mayo Uno sa paglulunsad ng buong-taong Kampanyang Edukasyon ngayong 2001. Kapuri-puri ang inyong layunin...

Message to the League of Filipino Students on the Occasion of Its 25th Founding Anniversary

By Jose Maria Sison Founding Chairman, Kabataang Makabayan September 11, 2002 I am happy to join you in celebrating the 25th founding anniversary of the League of...

Ipagbunyi Ang IKA-40 Anibersaryo Ng Kabataang Makabayan

Ni Jose Maria Sison Tagapangulong Tagapagtatag, Kabataang Makabayan Nobyembre 30, 1964 Mula nang itatag ang Kabataang Makabayan noong Nobyembre 30, 1964, maningning nitong ginampanan ang papel bilang...

Pagbati sa Kabataang Artista Para sa Tunay na Kalayaan (KARATULA)

Ni Jose Maria Sison Tagapangulong Tagapagtatag, Kabataang Makabayan Tagapangulo, International League of Peoples' Struggle Setyembre 16, 2006 Malugod na binabati ko ang pamunuan at mga kasapi ng Kabataang...

Mensahe ng Pasasalamat sa Kalibre 45

Ni Ka Jose Maria Sison   Mayo 25, 2004   Ako ay malugod na bumabati at lubos na nagpapasalamat sa lahat ng mga organisasyon at indibidwal sa naunang...

Latest news

Bio-data of Jose Maria Sison as public figure

Bio-data of Jose Maria Sison as public figure

Jose Maria Sison talks and meets with Philippine presidents

Jose Maria Sison talks and meets with Philippine presidents

Jose Maria Sison meets and talks with Prime Minister Kyell Magne Bondevik of the Royal Norwegian Government

In the course of GRP-NDFP peace negotiations in Norway , Jose Maria Sison meets and talks with Prime Minister Kyell Magne Bondevik of the Royal Norwegian Government.

Must read

Bio-data of Jose Maria Sison as public figure

Bio-data of Jose Maria Sison as public figure

Jose Maria Sison talks and meets with Philippine presidents

Jose Maria Sison talks and meets with Philippine presidents