bibliography

Ipagbunyi Ang IKA-40 Anibersaryo Ng Kabataang Makabayan

Ni Jose Maria Sison Tagapangulong Tagapagtatag, Kabataang Makabayan Nobyembre 30, 1964 Mula nang itatag ang Kabataang Makabayan noong Nobyembre 30, 1964, maningning nitong ginampanan ang papel bilang pangunahing komprehensibong organisasyon ng kabataan. Pinukaw nito, inorganisa at minobilisa ang mga estudyante […]

bibliography

Mensahe ng Pasasalamat sa Kalibre 45

Ni Ka Jose Maria Sison   Mayo 25, 2004   Ako ay malugod na bumabati at lubos na nagpapasalamat sa lahat ng mga organisasyon at indibidwal sa naunang pagtatanghal at muling pagtatanghal ng Kalibre 45. Binabati ko rin ang mga […]

bibliography

Hail the 40th Anniversary of Kabataang Makabayan!

By Jose Maria Sison Founding Chairman, Kabataang Makabayan November 30, 1964 https://josemariasison.org/inps/HailThe40thAnnivKM.htm Since its founding on November 30, 1964, the Kabataang Makabayan has brilliantly performed its role as the prime comprehensive youth organization. It has aroused, organized and mobilized students […]