Bale wala ang sweldo sa gobyerno para sa mga burukrata kapitalista tulad ni Duterte

Bale wala ang sweldo sa gobyerno para sa mga burukrata kapitalista tulad ni Duterte. Malayong malayo ang kita nila mula sa bahagi nila sa mga malaking negosyo, kontrata at pautang ng mga bangko ng estado.

https://news.mb.com.ph/2018/02/23/duterte-believes-he-deserves-a-higher-salary/

Sabi ni Duterte na nakakolekta na siya ng 20 billion peso fund mula sa mga negosyante para sa edukasyon ng mga anak ng mga sundalo. Mabuti tanungin ng mga sundalo si Duterte kung sino at anong entidad ang may tangan at nagmamaneho sa pondo.

Baka ginagamit lang ni Duterte ang pangalan ng mga sundalo para mangurakot.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.