ANG PAGIGING BAYANI

Ni Jose Maria Sison

Hindi sa paraan ng pagkamatay

Nagiging bayani ang sinuman.

Kundi sa kahulugang hinango

Sa mga pakikibaka laban sa kaaway.

May bayaning namatay sa larangan,

May bayaning namatay sa gutom at sakit,

May bayaning namatay sa sakuna,

May bayaning namatay sa katandaan.

Anuman ang paraan ng pagkamatay,

May pagkakatulad ang mga bayani:

Naglingkod sa bayan

Hanggang huling hininga.