Ang Kilusang 24 Oktubre

Kung ang matatalinong estudyanteng sina Dr. Jose Rizal, Emilio Jacinto, at Gregorio del Pilar ay nagkonsentra lamang sa di buhay na akademikong pag-aaral: nagpatuloy sa matatagumpay na propesyon at nagsipag-asawa nang mahusay, wala na silang kabuluhan ngayon sa bansang ito.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.