Monthly Archives: August, 2020

ND Line Online The Basic Principles of Marxism Leninism on Historical Materialism

Questions and Answers on Historical Materialism Anakbayan-Europa ND Line Online series

Questions on Political Economy

Political Economy may be defined as the study of the fundamental laws of motion of the whole economy of a society

Ipagtanggol ang karapatan sa edukasyon ng kabataan

Nang kumalat na ang pandemya sa Pilipinas, isinagawa ang mga lockdown sa paraang militarista at walang pag-atupag sa medikal na solusyon

Question of peace under the fascist Duterte regime

There is an armed conflict in the Philippines, a civil war between the People’s Democratic Government, which is represented by the National Democratic Front of the Philippines (NDFP) and the Philippine reactionary government (GRP) of big compradors, landlords and corrupt bureaucrats

Peace Under Duterte’s Fascist Regime

Tsikahan with Tito Jo Peace Talks Under Duterte's Fascist Regime Video interview on peace negotiations in the Philippines

In Honor of Zara Alvarez: Martyr and Hero of the People

Her exemplary work for the people will continue to inspire them to struggle for their own rights, welfare, a better life and a brighter future

Ang kilusang paggawa: mga hamon at hinaharapsa kasalukuyang pandemya at krisis pangekonomiya

Bago pa sumulpot ang pandemyang COVID-19, may malubha nang krisis ng pandaigdigang sistemang kapitalista dahil sa pinalala ang krisis ng labis na produksyon ng patakarang neoliberal at mabilis na gastos para sa militar at sa paglulunsad ng mga gera ng agresyon

Tribute ¡Fidel, presenté!*

Kilala ng marami sa kasalukuyang henerasyon si Fidel Agcaoili bilang punong negosyador ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) sa usapang pangkapayapaan

Latest news

NDLine online: On revisionism

Revisionism is the systematic revision of and deviation from Marxism
- Advertisement -spot_imgspot_img

On internationalism

The history of the international communist movement can be told by spelling out the outcome of the Manifesto of the Communist Party

Tungkol sa Partido Komunista ng Tsina

Si Mao ang pinakapursigido sa pagkilos sa hanay ng mga magsasaka dahil sa nakakaraming Tsino ay mga magsasaka na walang lupa

Must read

NDLine online: On revisionism

Revisionism is the systematic revision of and deviation from Marxism

On internationalism

The history of the international communist movement can be told by spelling out the outcome of the Manifesto of the Communist Party