No Picture
announcements

PAARALANG JMS

04 Agosto 2010 Pasisimulan ng Bagong Alyansang Makabayan – National Capital Region (Bayan-NCR) ang Paaralang Jose Ma. Sison, na tatawaging “Paaralang JMS” sa Setyembre 2010. Ito ay bilang pagpupugay kay Propesor JMS sa kanyang ika-50 taon ng maningning na paglilingkod […]

poetry

THE GUERRILLA IS LIKE A POET

By Jose Maria Sison 1968 The guerrilla is like a poet Keen to the rustle of leaves The break of twigs The ripples of the river The smell of fire And the ashes of departure. The guerrilla is like a […]