No Picture
poetry

ANG PAGIGING BAYANI

Ni Jose Maria Sison Hindi sa paraan ng pagkamatay Nagiging bayani ang sinuman. Kundi sa kahulugang hinango Sa mga pakikibaka laban sa kaaway. May bayaning namatay sa larangan, May bayaning namatay sa gutom at sakit, May bayaning namatay sa sakuna, […]

No Picture
poetry

PAPURI SA MGA MARTIR

Ni Jose Maria Sison Abot langit magpakailanpaman Ang papuri natin sa mga bayaning Namatay sa kamay ng kaaway: Sa larangan ng labanan Sa liblib at ilang na pook Sa silid ng pagpapahirap At sa pagkahanay sa pader. Sa madudugong lugar […]

No Picture
poetry

DEW DROPS AND RED ROSE

By Jose Maria Sison In the evening Dewdrops linger On the lips Coaxing The rosebud To yield Its innermost Yet seizing stars To see through The dark Not with a few But myriad eyes. In the morning Flaming petals Laugh […]

No Picture
poetry

FRAGMENTS

By Jose Maria Sison 1. Under the nightsky, fresh breaths Of green leaves and blue waves Rush to my face, cling to my body And spur me on to meet my beloved. As on a hundred steeds, I speed Like […]

No Picture
interviews

ANG PABORITO KONG TULA

By Prof. Jose Maria Sison Makata, rebolusyonaryo Published in Pinoy Weekly 29 March 2010 Si Mao Zedong ang paborito kong makata dahil sa kanyang rebolusyonaryong romantisismo at lirisismo. Mahusay ang paggamit niya ng mga kongkretong imahe, simpleng salita, ritmo at […]

No Picture
News

MARCH 26, 2010 AS INTERNATIONAL DAY OF ACTION

International Committee  DEFEND International Committee to DEFEND Filipino Progressives in Europe Dear Friends and Colleagues, Warm greetings of solidarity! Through its judgment of 30 September 2009, the European Court has removed the name of Prof. Jose Maria Sison from the […]