Text and Context: Radical Philippine Historiography and Revolutionary Texts in Island Southeast Asia

19/12/2015 // 0 Comments

Pingkian:  Journal for Emancipatory and Anti-Imperialist Edication Vol2, No.1, Pp. 9-22, August 2013 Text and Context:  Radical Philippine Historiography and Revolutionary Texts in Island Southeast Asia Francis A. Gealogo Ateneo de Manila University Philippines Introduction The publication of The Philippine Society and Revolution1 by Amado Guerrero/Jose Ma. Sison2 created a new direction in the tradition of radical Philippine historiography that unapologetically and and unequivocally declared itself to be influenced and guided by the classical tradition of “Marxism, Leninism and Mao Tsetung thought.” This trajectory created a generation of Philippine radical historians, social scientists and social activists who were/are appreciative of, and have a clear theoretical grounding on, the basics of Marxism as the guiding ideological principle in the

People’s War, People’s Press: History and Evolution of Ang Bayan (The People), the News Organ of the Communist Party of the Philippines (CPP)

19/12/2015 // 0 Comments

http://plarideljournal.org/article/people%E2%80%99s-war-people%E2%80%99s-press-history-and-evolution-ang-bayan-people-news-organ-communist click here to view file in PDF People’s War, People’s Press: History and Evolution of Ang Bayan (The People), the News Organ of the Communist Party of the Philippines (CPP) Archive Year: 2015 Volume 12 Issue No. 1 Author: Lucia Palpal-latoc Tangi Issue Theme: News and New Media Type of Paper: Main Article(s) Abstract:

PARANGAL KAY KA PRIMO (TANG PRIME) GUARIN

19/12/2015 // 0 Comments

https://www.facebook.com/joma.sison/videos/vb.1552912313/10207807679980609/?type=2&theater https://www.facebook.com/joma.sison/videos/10207807679980609/ PARANGAL KAY KA PRIMO (TANG PRIME) GUARIN Ni Jose Maria Sison, Tagapangulong Tagapagtatag ng Partido Komunista ng Pilipinas, Punong Konsultant ng Pambansng Demokratikong Prente ng Pilipinas, Disyembre 18, 2015 Taos puso akong nakikiramay sa pamilya at mga kasamahan sa pakikibaka ni Kasamang Primo (Tang Prime) Guarin sa kanyang pagpanaw. Una ko siyang nakilala nang personal noong mga 1976 nang ako’y namamalagi sa San Lorenzo, Mexico at mga karatig baryo nito. Kung gayon, personal ding dama ko ang kanyang pagpanaw.

PARANGAL KAY KA GREG RIVERA

15/12/2015 // 0 Comments

Ni Jose Maria Sison Tagapangulong Tagapagtatag ng Partido Komunista ng Pilipinas at Punong Konsultant ng Pambansa Demokratikong Prente ng Pilipinas Disyembre 15, 2015 Taos puso kong binabati ang dakilang kasama, si Tatang Greg Rivera, sa okasyon ng kanyang ika-79 na kaarawan nitong Disyembre 15. Kasama ako sa mga kasamang sumasaludo at nagpaparangal sa iyo dahil sa iyong mahaba at mabungang serbisyo sa kilusang magsasaka sa balangkas ng pambansa at panlipunang pagpapalaya.

STOP “OPEN TRADE” FOR THE BENEFIT OF SUPER MONOPOLIES

05/12/2015 // 0 Comments

ILPS Statement on 20 Years of the WTO By Prof. Jose Maria Sison Chairperson,  International League of Peoples’ Struggle 5 December 2015 Since its establishment 20 years ago, the World Trade Organization (WTO) has been a key pillar of the post-Cold War international economic order led by US imperialism.  After World War II, the imperialist powers set the rules for the international trading system through the General Agreements on Tariffs and Trade (GATT).  But this covered only 23 mostly industrialized countries.  The WTO was established to succeed the GATT. Starting with 128 members in 1995, it has since expanded to bind 161 member states under its rules covering 98% of global commerce.  It has deepened and accelerated the incorporation and dependency of third world countries and even former socialist countries in the global capitalist market with the accession of China in 2001, Vietnam in 2007 and Russia in 2012.

Pambungad na Pananalita sa Lunsad-Aklat ng Crisis Generates Resistance

05/12/2015 // 0 Comments

Elmer “Ka Bong” Labog Tagapangulo, Kilusang Mayo Uno at International League of People’s Struggle-Philippines 04 Disyembre 2015 Mainit at makabuluhang pagbati, mga kasama! Sa ngalan ng Kilusang Mayo Uno, pambansang sentro ng tunay, palaban at makabayang unyonismo, at International League of People’s Struggle-Philippines, balangay sa bansa ng internasyunal na alyansang anti-imperyalista, welcome sa paglulunsad ng librong Crisis Generates Resistance ni Prop. Jose Maria Sison!

1 2 3 4 5 6 157