ILPS EXPRESSES CONDOLENCES TO THE FRENCH PEOPLE CONDEMNS TERRORIST ATTACKS IN PARIS ON NOVEMBER 13

14/11/2015 // 0 Comments

By Prof. Jose Maria Sison Chairperson International League of Peoples’ Struggle We, the International League of Peoples’ Struggle, express our sincerest condolences to the people of France and condemn in the strongest terms the terrrorist attacks in several crowded areas of Paris on November 13 that killed at least 127 people and wounded more than 200 (99 of whom suffered serious injuries) with the use of assault rifles and bombs. The casualties are still being assessed.

FOR A SOCIALLY JUST WORLD, STRENGTHEN THE PEOPLE’S SOLIDARITY AND INTENSIFY THE STRUGGLE AGAINST IMPERIALIST PLUNDER, CRISIS AND WAR

14/11/2015 // 0 Comments

Report of the Chairperson to the Fifth International Assembly of the International League of Peoples’ Struggle, By Jose Maria Sison, Chairperson, International Coordinating Committee Manila, November 14, 2015 Introduction Dear Colleagues and Friends, Warmest greetings of solidarity! On behalf of the International League of Peoples’ Struggle and its International Coordinating Committee, I thank the presidium, all the distinguished speakers of the plenary session and workshops, the delegations from various countries and continents, all solidarity guests and the Philippine chapter of the ILPS as host for coming together in this Fifth International Assembly of ILPS.

CRISIS GENERATES RESISTANCE

13/11/2015 // 0 Comments

Jose Maria Sison’s new book, Crisis Generates Resistance, will be launched in Manila on Bonifacio Day, November 30, 2015. This is the first volume of a new series of books published by the International Network for Philippine Studies (INPS) under the general title, Peoples’ Struggles against Oppression and Exploitation, which covers the period from 2009 to 2015.

ITANONG MO KAY PROF: Podcast on APEC 2015 (Part 3/3)

13/11/2015 // 0 Comments

7. Ano ang naghihintay sa kabataang Pilipino kung magtatagumpay ang programang ito ng APEC sa pamamagitan ng K to 12? JMS: Sa pagsunod sa neoliberal na patakaran sa paaralan, babawasan ng gobyerno nang malaki ang gugulin sa edukasyong publiko at itutulak ang pribatisasyon sa edukasyon. Tumitindi ang operasyon ng mga pamantasang estado, mga kolehiyo at ibang mga paaralang publiko, at maging ng mga pribadong paaralang umano’y “non-profit,” para gawing napagkakakitaang mga negosyo, na kadalasa’y sa pakikipagtuwang sa malaking negosyo. Nauuwi ito sa pilipit na mga prayoridad na akademiko, mas matataas na tuition, paglabag sa mga karapatang guro at mag-aaral, at pasahol na kawalan ng panlipunang katarungan.

ITANONG MO KAY PROF: Podcast on APEC 2015 (Part 2/3)

13/11/2015 // 0 Comments

4. Ano po ang dapat na maunawaan ng mamamayan sa tema ng APEC 2015 na “Building Inclusive Economies, Building a Better World”? JMS: Ang tema ng APEC ngayong taon, “Pagbubuo ng Mapanaklaw na mga Ekonomya, Pagbubuo ng Mas Mabuting Daigdig ay umuulit lamang sa mapanlinlang na mantrang lampas-2008 na Adyenda sa Reporma ng Mapanaklaw na Paglaki ng World Bank, na ginaya din ng Asian Development Bank.

ITANONG MO KAY PROF: Podcast on APEC 2015 (Part 1/3)

13/11/2015 // 0 Comments

October 22, 2015 Panayam ng Kodao Productions kay Prof. Jose Maria Sison sa pamamagitan ni Prof. Sarah Raymundo ng CONTEND UP Dilimam. Mga tanong para kay Prop. Jose Maria Sison: 1. Ano po ba ang ibig sabihin at layunin ng Asia Pacific Economic Cooperation o APEC? JMS: Ayon sa mga pahayag ng APEC mismo, ito ay nagtataguyod ng kooperasyong ekonomiko sa hanay ng mga bayan ng malawak na rehiyong Asya-Pasipiko. Binubuo ito ng 21 myembrong-estado na sumasaklaw sa tatlong bilyong mamamayan o 60 porsyento ng daigdigang ekonomya. Sinasabi na napakalaking kolektibong potensyal para sa kaunlarang sosyo-ekonomiko at entre-estadong kooperasyon.

1 2 3 4 151