• FOCUS ON JOSE MARIA SISON MURAL


  Focus on Joma Mural

  Focus on Jose Maria Sison in the mural masterpiece of Filipino painter Pablo Baen Santos. Read more • Communiqué of the Meeting
  of the International Coordinating Committee,
  International League of People’s Struggle


  21 February 2015
  The Netherlands

  The International Coordinating Committee of the International League of Peoples’ Struggle (ICC-ILPS) held its annual meeting from February 19 to 20 in the Netherlands.

  Prof. Jose Maria Sison, Chairperson of the ILPS, presided over the meeting, assisted by Malcolm Guy, General Secretary of the ILPS.

  A roll call was made and a quorum was declared.

  The meeting proceeded with the Reports of the Executive Officers of the ILPS namely, the Chairperson, General Secretary, Treasurer and Auditor.

  In his report, the Chairperson stated that among the main items to be addressed by the ICC meeting are the preparations for the holding of the 5th International Assembly in the Philippines in November this year. Among the things to be discussed and approved by the ICC are the theme of the Assembly, the program of activities, a memorandum on possible constitutional amendments, guidelines for the reports of the ICC officers, commissions and territorial organs, the workshops and related side events and the requirements for the hosting of the Assembly. Read more • FOUNDATIONS AND MOTIVATIONS OF IMPERIALIST AGGRESSION
  AND MOST IMPORTANT TASKS OF THE PEOPLE IN THE STRUGGLE


  Keynote Address to the Symposium: Demanding Justice
  for Imperialist Crimes against Humanity
  De Kargadoor, Utrecht, 21 February 2015

  By Jose Maria Sison
  Chairperson
  International League of Peoples’ Struggle

  On behalf of the International League of Peoples’ Struggle, I thank the Filipino Refugees in the Netherlands and the Netherlands chapter of the ILPS for inviting me to deliver the keynote address. It is an an honor and privilege to be among the distinguished speakers, the members of the ILPS International Coordinating Committee, and all other participants in this symposium on demanding justice for imperialist crimes against humanity. I am deeply pleased that representatives of revolutionary movements in Palestine, Kurdistan, Philippines, Ireland, Belgium and other countries are here. Read more • USE ALL MEDIA OUTLETS FOR ANTI-IMPERIALIST PROPAGANDA, ACTIVISTS URGED


  Media Release by People’s Resource for International Solidarity and Mobilization (PRISM),
  23 February 2015

  UTRECHT, The Netherlands — “Revolutionary forces should have a very positive attitude about the Internet as a powerful vehicle for mobilizing the masses,” Jose Ma. Sison said in a talk before fellow activists at a symposium on anti-imperialist organizing and propaganda held here on February 17. Read more • ITANONG MO KAY PROF: Podcast on the US war on terror (Part 4)


  “Makapangpayarihan ang US hindi lamang dahil sa monopolyo kapital nito kundi dahil sa malaking lakas militar nito, laluna ang kanyang hightech military equipment.

  Ginagawang negosyo ng US ang paggawa ng mga military equipment at ginagamit nito ang mga kagamitan na ito para sa mga gerang agresyon para mangibabaw sa mga bansang may malaking likas yaman, laluna sa gas at langis. Pero magastos ang gera, masyadong magastos at itinataya ang kabang yaman ng bayan at buhay ng mga sundado. Sa agresyon ng US sa Irak at Afghanistan, naglustay ang US ng higit na 4 na trilyong dolyar at libu-libong buhay ng mga Amerikano. Kung gayon, nagagalit ang masang Amerikano sa paglustay sa malaking pera ng bayan at buhay ng mga Amerikano.

  Lumaban sa US at nagwagi ang mga mamamayan ng Korea, Cuba, Byetnam, Kambodya at Laos.” – JMS

  Published on Feb 18, 2015

  Panayam ng Kodao Productions kay Prof. Jose Maria Sison hinggil sa war on terror ng US.

  February 17, 2015

  5. Bakit po kaya sinasabing makapangyarihan ang US sa lahat ng mga bansa sa daigdig? Hindi po ba talaga maaaring tumutol ang isang bansa kung ayaw nila sa mga polisyang pang-ekonomiya na inilalako ng US sa kanila? Read more • ITANONG MO KAY PROF: Podcast on the US war on terror (PART 3)


  “Ang Pilipinas ay malakolonya ng US. At ang gobyerno sa isang malakolonya ay papet lamang sa US. Kung gayon, tinatawag na papet at sunudsunuran ang presidente na si Aquino.

  Malaki ang ganansya ng US sa pakikialam nito sa ekonomya at pulitika ng Middle East. Kinokontrol, dinadambong at pinagkakatubuan ng US ang mga likas na yaman (laluna ang gas at langis), ang palengke at larangan ng pamumuhunan.” – JMS

  Published on 19 Feb 2015

  Panayam ng Kodao Productions kay Prof. Jose Maria Sison hinggil sa war on terror ng US.

  February 17, 2015

  3. Ano po ba ang relasyon ng Pilipinas sa US at bakit sinasabing sunudsunuran si Aquino sa US? Read more • ITANONG MO KAY PROF: Podcast on the US war on terror (Part 2)


  “Ang Mamasapano incident tungkol daw kay Marwan, isang tao mula Malaysia at kanyang kabig na Moro. Sinasabi ng US na nakapaloob si Marwan o kaya ang Mamasapano incident sa war on terror para lamang ipaggumiit ng US na may lisensyang makialam sa Pilipinas at mag-utos kay Aquino, Purisima at SAF.” – JMS

  Published on 18 Feb 2015

  Panayam ng Kodao Productions kay Prof. Jose Maria Sison hinggil sa war on terror ng US.

  February 17, 2015

  2. Bakit po ipinapaloob ang “Mamasapano incident” sa war on terror po ng US? Read more • ITANONG MO KAY PROF: Podcast on the US war on terror (Part 1)


  “Sa tinawag ng US na war on terror, sinasabi ng US na ito ay perpetual at borderless, walang hangganan sa panahon at teritoryo at walang depinidong estado na kalaban ng US. Basta ipinapalagay ng US na kalaban niya sa gera ang alinmang maliit na pulutong na sinasabing terorista sa anumang bahagi ng daigdig at ginagawang lisensiya ito para manghimasok ang US sa anumang bansa.

  Ito ay pakunwaring gera at kathang isip lamang ng US na inumpisahan ni Bush magmula 9-11. Hindi gera ito na nakabatay sa depinisyon ng gera sa ilalim ng international law. Sa tunay na gera ng mga estado may deklarasyon ng gera mula sa isa o magkabilang panig o kaya sa isang gera sibil ng nakatayong estado at kilusang rebolusyonaryo may deklarasyon ng gera mula sa isa o magkabilang panig. Kung ang isang maliit na grupo ay gumawa ng krimen, tinutugis ito bilang isang police matter at hindi bilang isang matter of war sa pagitan ng mga hukbo.” – JMS

  Published on Feb 18, 2015

  Panayam ng Kodao Productions kay Prof. Jose Maria Sison hinggil sa war on terror ng US.

  February 17, 2015

  1. Ano po ba ang ibig sabihin ng US war on terror?

  JMS: Sa tinawag ng US na war on terror, sinasabi ng US na ito ay perpetual at borderless, walang hangganan sa panahon at teritoryo at walang depinidong estado na kalaban ng US. Basta ipinapalagay ng US na kalaban niya sa gera ang alinmang maliit na pulutong na sinasabing terorista sa anumang bahagi ng daigdig at ginagawang lisensiya ito para manghimasok ang US sa anumang bansa. Read more