• SUSTAIN GLOBAL MASS ACTIONS TO SUPPORT THE PALESTINIAN PEOPLE
  IN THEIR STRUGGLE FOR LIBERATION AGAINST ISRAELI ZIONIST OCCUPATION
  AND GENOCIDAL ATTACKS ON THE PEOPLE IN THE GAZA STRIP


  By Prof. Jose Maria Sison
  Chairperson, International League of the Peoples’ Struggle
  August 7, 2014

  We , the International League of People’s Struggle (ILPS), renew our call to all our member-organizations, our allied organizations and the broad masses of the people of the world to sustain the mass actions in solidarity with and support for the Palestinian people in the just struggle for national liberation and self-determination against the US-supported Israeli  Zionist occupation of Palestine and the current genocidal attacks on the people in the Gaza Strip. Read more • Saudações vermelhas, camarada Sison!


  Saudações vermelhas, camarada Sison!
  July 31, 2014 at 2:10am

  Saudações vermelhas, camarada Sison
  Herói do povo filipino,
  Como Andres Bonifácio, e Crisanto Evangelista
  Obrigado por dar sua vida,Sabedoria, coragem e decisão
  Para avançar a Revolução,
  Do proletariado e do povo Read more • REPLIES TO NATIONAL DEFENSE COLLEGE STUDENTS


  Replies to questions from Senior Colonel Executive Participants, National Defense College of the Philippines, through NDCP President BGen. (Ret) Fermin de Leon, Jr.

  By Prof. JOSE MARIA SISON
  Founding Chairman, Communist Party of the Philippines

  What is your greatest motivation in deeply pursuing your cause?jms_ndfp-flag_09dec2013

  Jose Maria Sison (JMS): To serve the Filipino people, especially the toiling masses of workers and peasants, along the line of national liberation and democracy against foreign monopoly capitalism, domestic feudalism and bureaucrat capitalism, and thus to pave the way for a fundamentally new and better future. Read more • ILPS CONDEMNS MASSIVE ISRAELI ZIONIST TERRORISM,
  SUPPORTS THE PALESTIAN PEOPLE’S STRUGGLE FOR LIBERATION


  Issued by the Office of the Chairperson
  International League of Peoples’ Struggle
  July 13, 2014

  The International League of Peoples’ Struggle (ILPS) condemns the latest atrocities being perpetrated by Israel against the Palestinian people and expresses unqualified support to the right of the Palestinian people to free themselves from decades-long Zionist occupation of their lands.  At the same time, the ILPS condemns the Western powers led by the US for their shameless hypocrisy and support for the terrorist Zionist regime in Israel. Read more • ANG KAHALAGAHAN NG PAGSUSULONG
  NG PAMBANSA-DEMOKRATIKONG ADYENDA
  PARA SA INTERES NG URING MANGGAGAWA


  Talumpati sa ika-9 ng Rehyonal na Kongreso ng PAMANTIK, Hulyo 14, 2014

  Ni Prop. Jose Maria Sison
  Tagapangulo, International League of Peoples’ Struggle
  Tagapangulong Tagapagtatag
  Partido Komunista ng Pilipinas

  Mahal na mga kasama sa pakikibaka! Taos-pusong nagpaabot ng pakikiisa ang International League of Peoples’ Struggle sa Pagkakaisa ng Manggagawa  sa Timog Katagalugan-Kilusang Mayo Uno (PAMANTIK-KMU) sa okasyon ng ika-9 na Kongreso nito. Read more • PAGSIKAPANG PATALSIKIN SI AQUINO — SISON


  youth mobilization

  Ipinanawagan ng kabataan mula sa iba’t ibang pamatasan ng Metro Manila ang pagpapatalsik kay Pangulong Aquino dahil sa maraming kasalanan, kabilang ang kontoberisyal na DAP. Macky Macaspac

  Pagsikapang patalsikin si Aquino – Sison
  by Macky Macaspac
  http://pinoyweekly.org/new/2014/07/pagsikapang-patalsikin-si-aquino-sison

  Ipinanawagan ng kabataan mula sa iba’t ibang pamatasan ng Metro Manila ang pagpapatalsik kay Pangulong Aquino dahil sa maraming kasalanan, kabilang ang kontoberisyal na DAP. Macky Macaspac Read more • ANG IMPERYALISMO AT PAGLABAN NG SAMBAYANANG PILIPINO


  VIDEO WITH GRAPHICS

  Read more • ANG IMPERYALISMONG US
  AT PAGLABAN NG SAMBAYANANG PILIPINO


  Talumpati sa May Pag-Asa, Asamblea ng Kabataang Anti-Imperyalista, July 4, 2014

  Ni Propesor Jose Maria Sison
  Tagapangulo, International League League of Peoples’ Struggle

  Mahal na mga kapwa aktibista,

  Taos puso akong nagpapasalamat sa Liga ng Kabataang Propagandista at Anakbayan sa paanyayang magsalita sa ‘May Pag-asa’, isang pagtitipon ng mga kabataang Pilipino na may layuning buhayin ang diwang makabayan ng kabataan sa harap ng tumitinding dominasyon ng mga dayuhang bansa, lalo na ng US, sa ekonomiya at pulitika ng Pilipinas. Tumpak ang temang “Itakwil ang 1.16 daangtaong pagkaalipin!” Read more