Videos

ITANONG MO KAY PROF: PODCAST ON PEACE TALKS | KODAO PRODUCTIONS


Read more

ITANONG MO KAY PROF: PODCAST ON BINAY AND POE | KODAO PRODUCTIONS


Read more

ITANONG MO KAY PROF: PODCAST ON CUBA | KODAO PRODUCTIONS


Read more

JOMA SISON DENIES NPA OUT TO HARM POPE FRANCIS DURING PH VISIT


by Kristine Angeli Sabillo
Inquirer.net
12:43pm
Tuesday, December 16th 2014
MANILA, Philippines — Communist Party of the Philippines (CPP) founding chair Jose Ma. Sison has expressed support for Pope Francis and his visit to the Philippines in January next year.
http://globalnation.inquirer.net/115697/joma-sison-calls-pope-francis-progressive-dismisses-papal-visit-threats/

MANILA, Philippines — Communist Party of the Philippines (CPP) founding chair Jose Ma. Sison has expressed support for Pope Francis and his visit to the Philippines in January next year.

“Pope Francis was chosen to solve the problems within the Church. The church people know this very well. They know he is progressive-minded,” Sison said during a web conference at a forum held at the Polytechnic University of the Philippines in Manila on Saturday (Dec. 13).

Read more

MENSAHE SA PAGLULUNSAD NG AKLAT,
DETENTION AND DEFIANCE AGAINST DICTATORSHIP


Ni Jose Maria Sison
May-akda
Disyembre 15, 2014

Bilang may-akda ng aklat na inilulunsad ninyo ngayon : Detention and Defiance against Dictatorship,  ako ay lubos na nagagalak at taos pusong nagpapasalamat sa mga organisador ng okasyong ito, ang Anakbayan, Bayan at Aklat ng Bayan.

Read more

LABANAN ANG PANGANGALAKAL AT PANG-AALIPIN,
PALAKASIN ANG MIGRANTE INTERNATIONAL


Mensahe sa Ika-7 Kongreso ng Migrante International

Ni Prop. Jose Maria Sison
Tagapangulo
International League of Peoples’ Struggle
Disyembre 16, 2014

Ang internasyonal na pamunuan at lahat ng kasaping-organisasyon ng International League of Peoples’ Struggle ay  nagpapaabot ng taos pusong  pagbati at militanteng pakikiisa sa Migrante International sa ika-7 Kongreso nito.  Humahanga kami sa inyong mga tagumpay at hinahangad naming umani pa kayo ng ibayong tagumpay batay sa inyong kasalukuyang lakas at sa inyong paglalagom at pagbabalak sa  kongresong ito.

Read more

MESSAGE TO FILIPINO COMPATRIOTS AND FRIENDS
AT THE SCREENING OF THE GUERRILLA IS A POET


 

By Prof. Jose Maria Sison
Founding Chairman, Communist Party of the Philippines
November 30, 2014

To my  Filipino compatriots, the Indonesian kawan-kawan, and to all friends here today, my militant  warmest greetings of solidarity to all of you.

Read more

ANG MAKASAYSAYANG PAPEL
AT MGA KONTRIBUSYON NG KABATAANG MAKABAYAN


Sanaysay ng pagdiriwang sa ika-50 Anibersaryo ng Pagtatatag ng KM

Ni Jose Maria Sison
Tagapangulong Tagapagtatag, Kabataang Makabayan

Dahil ako ang naging tagapangulong tagapagtatag ng Kabataang Makabayan (KM) noong 1964 at namuno rito hanggang maobliga akong kumilos nang lihim noong 1968, lubos kong ikinatutuwa at ikinararangal na makalahok sa pagdiriwang ng ika-50 anibersaryo ng KM. Binibigyang-kahulugan at sinasaklaw ng pagdiriwang na ito ang lahat ng pakikibaka, sakripisyo at tagumpay ng kasapian ng KM sa paglilingkod sa kabataang Plipino at buong sambayanang Pilipino.

Read more

JOMA BILANG KABATAANG AKTIBISTA


Video Documentary: Joma Bilang Kabataang Aktibista (Joma as a Young Activist)

Produced by Euro-Philippines Inter Cultural Solidarity (EPICS) in cooperation with Point of View (POV) Productions and Internationals Network for Philippine Studies (Stiching I.N.P.S.).

Directed by Mitchy Mallorca Saturay.

Written by Ruth de Leon and Ilena Saturay.

Read more

HISTORIC ROLE AND CONTRIBUTIONS OF KABATAANG MAKABAYAN


Essay to Celebrate the 50th Founding Anniversary of KM

By Jose Maria Sison
Founding Chairman, Kabataang Mabakayan

Having been the founding chairman of Kabataang Makabayan (KM) in 1964 and having led it until the necessity for me to go underground in 1968, I feel elated and highly honored to participate in the KM 50th anniversary celebration. This celebration signifies and encompasses all the struggles, sacrifices and achievements of the KM rank and file in the service of the Filipino youth and the entire Filipino people.

Read more