poetry

AWIT NG KABATAANG MAKABAYAN


Published on Jan 28, 2015

AWIT NG KABATAANG MAKABAYAN

Lyrics by Jose Ma.Sison
Music by Felipe de Leon, Jr.

Kami ang kabataang makabayan
Bisig ng manggagawa´t magsasaka.
Lakas at pag-asa ng buong bayan
Sa lunsod at sa mga lalawigan.

Aming layuni’y paunlarin ang ating bayan
Ibagsak ang asenderong salot ng bayan.
Kami’y lumalaban sa kaaway ng bayan
Mapang-aping kapitalistang dayuhan.

Kami ang kabataang makabayan
Sagisag at ningning ng kalayaan.
Kami ang kabataang makabayan
Apoy ng pagkakaisang walang hanggan.

Read more

AWIT NG KABATAANG MAKABAYAN


Written by Jose Maria Sison
Music by Felipe De Leon
Arrangement by Neil Legaspi
Performed by People´s Chorale and Musicians for Peace
Technical Assistance by Tudla Productions

Video excerpt from ¨Joma Bilang Kabataang Aktibista¨ documentary

Read more

Saudações vermelhas, camarada Sison!


Saudações vermelhas, camarada Sison!
July 31, 2014 at 2:10am

Saudações vermelhas, camarada Sison
Herói do povo filipino,
Como Andres Bonifácio, e Crisanto Evangelista
Obrigado por dar sua vida,Sabedoria, coragem e decisão
Para avançar a Revolução,
Do proletariado e do povo

Read more

POEMS IN HONOR OF ANDRES BONIFACIO IN PILIPINO & ENGLISH
BY JOSE MARIA SISON


30 November 2013 at 01:49

PARANGAL KAY ANDRES BONIFACIO
Tula ni Jose Maria Sison

Gaano kadakila si Ka Andres Bonifacio?
Di siya naniwala na banal at palagian ang kaayusang
Kolonyal at pyudal na pinagharian ng sakim at lagim.
Suklam siya sa sabwatan ng espada at krus.
May tiwala siyang mananaig ang sambayanan
Pag nagkaisa’t nangahas lumaban sa mang-aapi.

Read more

THE PEOPLE’S STRUGGLE FOR JUSTICE


965439_1432611323621393_1675614616_o

Composer and singer Bethany Younge, in collaboration with composer Samuel Vriezen, performed a one-person choir at the first session of the Open Source Tribunal today, responding to the accusations brought forward by the National Democratic Movement of the Philippines against those responsible for the unnatural disaster of the typhoon Haiyan. On the background a shadow play is performed by Matthijs de Bruijne, Jun Saturay, Yung-Han Juan, Constanza Puente, Marikit Saturay, Mitchy Saturay and Anna Ioannidi.

By Prof. Jose Maria Sison
Closing Statement in Prose Poem (Proem)
at the First Session of the Open Source Tribunal on the Philippines
at the Nicolai Church in Utrecht on 23 November 2013

We are grateful to the tribunal for giving due course
To the people’s charges and demands,
For heeding the people’s cry for justice
Against the crimes that comprise the social disaster
Aggravating the devastation by super typhoon Haiyan.

Read more

THE PEOPLE’S CRY FOR JUSTICE


1403041_1432610943621431_1981215487_o

The first session of the Open Source Tribunal that took place today in the Nicolaichurch in Utrecht was opened in the form of a poem by the accusing party, the National Democratic Movement of the Philippines against those responsible for the unnatural disaster of typhoon Haiyan, here presented by Professor Jose Maria Sison.

By Prof. Jose Maria Sison
Opening Statement in Prose Poem (Proem)
at the Open SourceTribunal at Nicolai Church
in Utrecht, Netherlands on 23 November 2013
Case: National Democratic Movement of the Philippines Versus
Those Responsible for the Unnatural Disaster related to Super typhoon Haiyan

The bewildering winds howled from afar,
Then came suddenly screaming into the ears
Of the people as rooftops flew like hats
And walls tumbled down like cards.
The teeming huts of the poor toilers crumbled
So did the few houses of the middle class.
The winds showed no respect to the churches
And shook the solitary mansions of the powerful.
The flying and falling parts of every structure
Killed and injured people in great numbers.

Read more

LAUNCH OF THE NEW BOOK OF POEMS, THE GUERRILLA IS LIKE A POET


guerillapoet-coversketch-thumbJose Maria Sison.
Foreword by Jonas Staal.
2013
ISBN: 978-90-817091-8-7
296 pages | 5,25″ x 8″
Language: English, Pilipino
Price: 15,00 Euro

This book is titled after the world-renowned poem of Jose Maria Sison, “The Guerrilla Is Like a Poet,” which celebrates with natural imagery and in a lyrical way the Filipino people’s revolutionary struggle for national liberation and democracy against foreign and feudal oppression and exploitation. The book contains poems from Sison’s Prison and Beyond, which won the Southeast Asia WRITE Award, as well as new poems that further develop the theme of struggle for national and social liberation as well as exile. It also carries articles of creative writers on the significance and relevance of his poetry. Sison is a Filipino revolutionary with extensive guerrilla experience and has been a recognized poet since his student days at the University of the Philippines. The publication of this book has been sparked by the effort of the Academy for Cultural Activism of the New World Summit to present the people’s culture in the national democratic struggle in the Philippines.

Poet Jose Maria Sison with his publisher Dr. Vincent van Gerven Oei

Poet Jose Maria Sison with his publisher Dr. Vincent van Gerven Oei

Read more

I Wish to Be Taken for Granted


By Jose Maria Sison

I wish to be taken for granted
Like the wind that you breathe
Like the sunlight on your face
Like the ground at your feet
Like the water that you drink.

I wish to be taken for granted
Like birdsong lofted by the breeze
Like wood on fire for your comfort
Like the grass greening the field
Like the silent swan afloat on the pond

I wish to be taken for granted
Like the workers in the factories
Like the tillers in the farms
Like those who dwell in schools
Like those who recreate the world.

I wish to be taken for granted
But I shall smile with satisfaction
If some people sometimes remember
That I did what I could in my time
To add to what is now commonplace.

One new generation after another
Shall create new ideas and new things
To surpass the feats of the past
There are no limits but the sky,
The sun, the earth and the waters.

July 25, 2012

Read more

POEMS OF JOSE MARIA SISON TRANSLATED INTO MALAY LANGUAGE


cropped puisi-asean01

click here to download PDF file of Poems of Jose Maria Sison translated into Malay

Read more

ISINAPILIPINONG MGA TULA MULA SA
PRISON AND BEYOND
NI JOSE MA. SISON


Salin ni Gelacio Guillermo
http://www.geocities.ws/ipasa_pagkabasa/piitan.html
Jose Ma. Sison, Makata ng Proletaryado
ni Gelacio Guillermo

Nakahanay si Jose Ma. Sison sa mga lider ng proletaryado tulad nina Mao Zedong at Ho Chi Minh na may natatanging hilig sa pagsulat ng tula. Sa gitna ng praktikal na pamumuno sa rebolusyonaryong kilusan, o sa samut-saring kalagayang hinaharap ng mga rebolusyonaryo sa pagtupad ng tungkulin, nakakahanap sila ng panahong ipahayag ang saloobin tungkol sa sarili, sa mga minamahal, sa lipunan at rebolusyon. Ang gawaing ito ay dagdag sa pagkilala sa kanila bilang mga indibidwal na naninindigan sa mga pundamental na pagbabago sa kani-kanilang panahon at bayan.

Read more