Sights & Sounds

RELIGIOUS FRIENDS


Read more

Nakakabighani Pa Ang Gubat


Nakakabighani Pa Ang Gubat

Ni Jose Maria Sison

Lumayas na ang mga sumpunging anito at diwata
Mula sa matatandang puno at sukal,
Madidilim na yungib at puntod sa mga lilim,
Malulumot na bato at nagsisibulong na sapa.
Nawalan na ng katakatakang kapangyarihan
Ang bukubukong mga balete at mga uwak.

Ang kawalang-tiyak ng sinaunang mga panahon
Ay hindi na makapanggulat at makapanakot.
Maingat na pumipintig sa gubat
Ang katiyakan sa ibabaw ng mga katiyakan
Ng pagputol ng kahoy, pangangaso
Pag-ani ng mga prutas, pulot-gata at orkidiya.

Subalit nakakabighani pa rin ang gubat
Bagong himig ang nasa hangin
Bagong hiwaga ang nasa malalim na luntian,
Sabi ng mga magsasaka sa kanilang mga kaibigan.
Nananaig ang iisang mapanlabang diwa
Para bitagin at gulatin ang mga nanghihimasok.

Posted by KM64 on Wednesday, February 12, 2014

Read more

MODEL FRIENDS


Read more

FILM MAKER FRIENDS


Read more

FRIENDS IN THE MOVIES


Read more

BOOK LOVER FRIENDS


Joma posts a distinctive album of his friends every Monday and every Thursday. The album is always open to additional photos and may be reposted.

Read more

MESSAGE TO THE 31st INTERNATIONAL SOLIDARITY AFFAIR
AND TO KILUSANG MAYO UNO ON ITS 35th ANNIVERSARY


 

By Jose Maria Sison
Chairperson
International League of People’s Struggle
May 1, 2015

In representation of the International League of Peoples’ Struggle, I convey warmest greetings of solidarity to all the participants of the 31st International Solidarity Affair. I also take the opportunity to congratulate the host, the Kilusang Mayo Uno, for having served as the genuine labor center in the Philippines in the last 35 years, for having waged struggles in defense of workers’ rights and for having won brilliant victories.

Read more

LAWYER FRIENDS


I benefitted from their legal counsel. This is an initial album, open to additional photos.

 

Read more

PAHAYAG NG PAKIKIISA SA KILUSANG PAGGAWA SA TIMOG KATAGALUGAN


Ika-112 Pandaidig na Araw ng Paggawa, Mayo Uno 2015

Ni Prop. Jose Maria Sison
Tagapangulo, International League of Peoples’ Struggle

Ikinararangal at ikinagagalak namin sa International League of Peoples’ Struggle na magpahayag ng pakikiisa sa Pagkakaisa ng Manggagawa sa Timog Katagalugan-Kilusang Mayo Uno (PAMANTIK-KMU) sa okasyon ng Pandaigdigang Araw ng Paggawa.

Read more

FRIENDS IN MUSIC: POP & CLASSICAL


Read more