messages

SALUT ROUGE AU BLOC ROUGE


SALUT ROUGE AU BLOC ROUGE
Message pour la célébration du 46e anniversaire de la New People’s Army

Par Jose Maria Sison
Président fondateur du Parti communiste des Philippines
Le 17 Janvier 2015

Je voudrais féliciter le Parti communiste maoïste de France et d’autres groupes maoïstes d’avoir entrepris le processus d’unification et de la formation du Bloc Rouge. Salut rouge à vous, camarades! Puissiez-vous remporter des victoires encore plus grandes dans la lutte révolutionnaire du prolétariat et du peuple français contre le capitalisme monopoliste et toutes les formes de réaction.

Read more

INTENSIFY MASS STRUGGLES AND AIM FOR GREATER VICTORIES


10496995_10205221515168105_6908175671656795141_o

Read more

INTENSIFY MASS STRUGGLES AND AIM FOR GREATER VICTORIES


Message for the New Year 2015
By Prof. Jose Maria Sison
Chairperson, International Coordinating Committee
International League of Peoples’ Struggle

As chairperson of the International Coordinating Committee of the International League of Peoples’ Struggle, I wish to convey warmest greetings of solidarity to all commissions, global region committees, national chapters, member-organizations and allies of the League.

Read more

MENSAHE SA PAGLULUNSAD NG AKLAT,
DETENTION AND DEFIANCE AGAINST DICTATORSHIP


Ni Jose Maria Sison
May-akda
Disyembre 15, 2014

Bilang may-akda ng aklat na inilulunsad ninyo ngayon : Detention and Defiance against Dictatorship,  ako ay lubos na nagagalak at taos pusong nagpapasalamat sa mga organisador ng okasyong ito, ang Anakbayan, Bayan at Aklat ng Bayan.

Read more

LABANAN ANG PANGANGALAKAL AT PANG-AALIPIN,
PALAKASIN ANG MIGRANTE INTERNATIONAL


Mensahe sa Ika-7 Kongreso ng Migrante International

Ni Prop. Jose Maria Sison
Tagapangulo
International League of Peoples’ Struggle
Disyembre 16, 2014

Ang internasyonal na pamunuan at lahat ng kasaping-organisasyon ng International League of Peoples’ Struggle ay  nagpapaabot ng taos pusong  pagbati at militanteng pakikiisa sa Migrante International sa ika-7 Kongreso nito.  Humahanga kami sa inyong mga tagumpay at hinahangad naming umani pa kayo ng ibayong tagumpay batay sa inyong kasalukuyang lakas at sa inyong paglalagom at pagbabalak sa  kongresong ito.

Read more

MESSAGE TO FILIPINO COMPATRIOTS AND FRIENDS
AT THE SCREENING OF THE GUERRILLA IS A POET


 

By Prof. Jose Maria Sison
Founding Chairman, Communist Party of the Philippines
November 30, 2014

To my  Filipino compatriots, the Indonesian kawan-kawan, and to all friends here today, my militant  warmest greetings of solidarity to all of you.

Read more

HAIL THE NATIONAL CULTURAL FESTIVAL PAGTIGUMAN!


Message to Sining na Naglilingkod sa Bayan (SINAGBAYAN)  and All Participants in the National Cultural Festival Pagtiguman, in Baclayon, Tagbilaran City, Bohol on November 25-30, 2014

By Prof. Jose Maria Sison
Chairperson, International League of Peoples’ Struggle
November 25, 2014

As chairperson, I wish to convey the warmest greetings of solidarity of the International League of Peoples’ Struggle (ILPS), including the commission concerned with cultural work,  to SINAGBAYAN and all participants of the national cultural festival Pagtiguman.  As a Filipino poet and a cultural activist, I am elated in hailing the realization of the festival.

Read more

MOST HEARTFELT CONDOLENCES TO FAMILIES AND COMRADES AND HIGHEST HONORS TO THE LACUB MARTYRS


By Jose Maria Sison
Founding Chairman, Communist Party of the Philippines
Chief Political Consultant of the NDFP Negotiating Panel
October 18, 2014

wAJfoto

In Remembrance of Arnold Jaramillio, hero and martyr. He was among those murdered in the Lacub massacre. The photo below shows that in the mid-1990s he visited the NDF Information Office in Utrecht. Others in the photo with Arnold Jaramillio are Joma Sison, the late Antonio Zumel, Rev, Cesar Taguba, Luis Jalandoni and Coni Ledesma.

I join the people and revolutionary force in expressing most heartfelt condolences to the families and comrades of the leading cadres of the Communist Party of the Philippines, Red fighters of the New People’s Army and civilian victims whose valiant lives were snuffed out by the fascist agents of the US-Aquino regime on 4 September in Lacub, Abra.

Read more

PARANGAL KAY KA MARILI FERNANDEZ ILAGAN


Ni Jose Maria Sison
November 3, 2014 at 1:58pm
Tangapangulong Tagapagtatag
Partido Komunista ng Pilipinas

Nobyembre3, 2014

541535_10204837124198571_1832379582391921778_n

Ipinapaabot namin ni Ka Julie ang taos pusong pakikidalamhati kina Ka Boni at Ka Rizalina sa pagpanaw ni Ka Marili Fernandez Ilagan, huwarang ina at magiting na tagapaglingkod ng kilusang pambansang demokratiko sa larangan ng kultura. May tiwala siyang magtatagumgay ang demokratikong rebolusyong bayan tungo sa sosyalismo.

Read more

GUNITAIN ANG MGA TAGUMPAY AT MANINGNING NA ARAL


Mensahe sa Ika-3 Kongreso ng Panlalawigang Alyansa
ng mga Magbubukid sa Aurora (PAMANA)
Ika-25-26 ng Oktubre 2014

ni Prop. Jose Maria Sison
Tagapangulo, International League of Peoples’ Struggle

Malugod kong ipinapaabot ang maalab na pagbati at pakikiisa sa pamunuan at kasapian ng mga samahang bumubuo ng Panlalawigang Alyansa ng mga Magbubukid sa Aurora (PAMANA) sa okasyon ng ika-3 Kongreso nito, sa pagbubunyi ng mga tagumpay ninyo sa nakaraang taon at sa paggunita ng mga makasaysayang tagumpay at maniningning na aral sa 29 na taong pakikibaka ng anakpawis sa lalawigan ng Aurora.

Read more