Writings

PAMBUNGAD SA PAGLULUNSAD NG IKA-2 EDISYON NG INANG LARANGAN


Ni Jose Maria Sison
Makata at Tagapangulong Tagapagtatag
ng Partido Komunista ng Pilipinas

Ikinararangal at ikinatutuwa ko ang inyong paanyaya na magbigay ng pambungad sa paglulunsad ng ikalawang edisyon ng Inang Larangan.  Binabati at pinupuri ko ang mga  namamatnugot  sa kanilang tagumpay na tipunin ang nilalaman ng libro.

Read more

ILPS CONDEMNS US VILIFICATION OF VENEZUELA,
SUPPORTS VENEZUELAN PEOPLE AND GOVERNMENT


by Prof. Jose Maria Sison
Chairperson
International League of Peoples’ Struggle
March 18, 2015
We, the International League of Peoples’ Struggle, condemn as a brazen violation of the national sovereignty of the Venezuelan people the US vilification of the Bolivarian Republic of Venezuela as a “national security threat” to the US and the US sanctions on seven officials of the Venezuelan government.

Read more

JOMA SISON: AQUINO IS CRIMINALLY LIABLE ACCORDING TO THE FACTS


Noynoy003 Noynoy002 Noynoy001

Updated on Friday
From the wall of Joma Sison

Aquino cannot escape topmost responsibility and ignominy for the gory Mamasapano fiasco. Despite the pussy-footing or overly diffident language towards Aquino and the thrust to put the main blame on Napeñas, the conclusions of the Board of Inquiry cannot avoid mentioning facts which point to the guilt of Aquino for relying on the suspended General Purisima, breaking the chain of command, making impossible timely reinforcements and causing the unnecessary death of his own 44 men in SAF.

Read more

INTERVIEW WITH PROF. JOSE MARIA SISON ON CUBA AND THE PHILIPPINES AND THEIR PEOPLES


By Julia Camagong
Special Representative to Latin America
International League of Peoples’ Struggle

As special representative of the International League of Peoples’ Struggle, I wish to interview you both as the Chairperson of the ILPS International Coordinating Committee and as the outstanding leader of the Philippine national liberation movement, no less than the founding chairman of the Communist Party of the Philippines. Thank you for agreeing to be interviewed.

Read more

REQUISITES FOR BUILDING THE SOCIALIST FUTURE


Paper for the Inception Workshop of the People’s Resource for International Solidarity and Mass Mobilization (PRISM)
Utrecht, The Netherlands
November 14, 2014

By Jose Maria Sison
Founding Chairman, Communist Party of the Philippines
Chairperson, International League of Peoples’ Struggle

Click the link below to download the document in PDF format.
Requisites-for-Building-the-Socialist-Future-final

Read more

PAIGTINGIN ANG PAKIKIBAKA NG MGA KATUTUBONG MAMAMAYAN
PARA SA LUPANG NINUNO AT SARILING PAGPAPASYA


Mensahe ng Pakikiisa sa KAMP
sa Ikapat na Pambansang Kongreso, Marso 3-5, 2015

Ni Prop. Jose Maria Sison
Tagapangulo, International League of Peoples’ Struggle

Kami, ang International League of Peoples’ Struggle (ILPS), ay nais magpaabot ng aming pinakamarubdob na pagbati ng pakikiisa sa Kalipunan ng Katutubong Mamamayan ng Pilipinas (KAMP) sa okasyon ng Ikapat na Pambansang Kongreso nito. Sumasaludo kami sa lahat ng delegasyon ng iba’t ibang organisasyon ng mga katutubong mamamayan at bumabati kami sa lahat ng opisyal ng KAMP sa pagtitipon sa kanila.

Read more

Communiqué of the Meeting
of the International Coordinating Committee,
International League of People’s Struggle


21 February 2015
The Netherlands

The International Coordinating Committee of the International League of Peoples’ Struggle (ICC-ILPS) held its annual meeting from February 19 to 20 in the Netherlands.

Prof. Jose Maria Sison, Chairperson of the ILPS, presided over the meeting, assisted by Malcolm Guy, General Secretary of the ILPS.

A roll call was made and a quorum was declared.

The meeting proceeded with the Reports of the Executive Officers of the ILPS namely, the Chairperson, General Secretary, Treasurer and Auditor.

In his report, the Chairperson stated that among the main items to be addressed by the ICC meeting are the preparations for the holding of the 5th International Assembly in the Philippines in November this year. Among the things to be discussed and approved by the ICC are the theme of the Assembly, the program of activities, a memorandum on possible constitutional amendments, guidelines for the reports of the ICC officers, commissions and territorial organs, the workshops and related side events and the requirements for the hosting of the Assembly.

Read more

FOUNDATIONS AND MOTIVATIONS OF IMPERIALIST AGGRESSION
AND MOST IMPORTANT TASKS OF THE PEOPLE IN THE STRUGGLE


Keynote Address to the Symposium: Demanding Justice
for Imperialist Crimes against Humanity
De Kargadoor, Utrecht, 21 February 2015

By Jose Maria Sison
Chairperson
International League of Peoples’ Struggle

On behalf of the International League of Peoples’ Struggle, I thank the Filipino Refugees in the Netherlands and the Netherlands chapter of the ILPS for inviting me to deliver the keynote address. It is an an honor and privilege to be among the distinguished speakers, the members of the ILPS International Coordinating Committee, and all other participants in this symposium on demanding justice for imperialist crimes against humanity. I am deeply pleased that representatives of revolutionary movements in Palestine, Kurdistan, Philippines, Ireland, Belgium and other countries are here.

Read more

ITANONG MO KAY PROF: Podcast on the US war on terror (Part 4)


“Makapangpayarihan ang US hindi lamang dahil sa monopolyo kapital nito kundi dahil sa malaking lakas militar nito, laluna ang kanyang hightech military equipment.

Ginagawang negosyo ng US ang paggawa ng mga military equipment at ginagamit nito ang mga kagamitan na ito para sa mga gerang agresyon para mangibabaw sa mga bansang may malaking likas yaman, laluna sa gas at langis. Pero magastos ang gera, masyadong magastos at itinataya ang kabang yaman ng bayan at buhay ng mga sundado. Sa agresyon ng US sa Irak at Afghanistan, naglustay ang US ng higit na 4 na trilyong dolyar at libu-libong buhay ng mga Amerikano. Kung gayon, nagagalit ang masang Amerikano sa paglustay sa malaking pera ng bayan at buhay ng mga Amerikano.

Lumaban sa US at nagwagi ang mga mamamayan ng Korea, Cuba, Byetnam, Kambodya at Laos.” – JMS

Published on Feb 18, 2015

Panayam ng Kodao Productions kay Prof. Jose Maria Sison hinggil sa war on terror ng US.

February 17, 2015

5. Bakit po kaya sinasabing makapangyarihan ang US sa lahat ng mga bansa sa daigdig? Hindi po ba talaga maaaring tumutol ang isang bansa kung ayaw nila sa mga polisyang pang-ekonomiya na inilalako ng US sa kanila?

Read more

ITANONG MO KAY PROF: Podcast on the US war on terror (PART 3)


“Ang Pilipinas ay malakolonya ng US. At ang gobyerno sa isang malakolonya ay papet lamang sa US. Kung gayon, tinatawag na papet at sunudsunuran ang presidente na si Aquino.

Malaki ang ganansya ng US sa pakikialam nito sa ekonomya at pulitika ng Middle East. Kinokontrol, dinadambong at pinagkakatubuan ng US ang mga likas na yaman (laluna ang gas at langis), ang palengke at larangan ng pamumuhunan.” – JMS

Published on 19 Feb 2015

Panayam ng Kodao Productions kay Prof. Jose Maria Sison hinggil sa war on terror ng US.

February 17, 2015

3. Ano po ba ang relasyon ng Pilipinas sa US at bakit sinasabing sunudsunuran si Aquino sa US?

Read more